Ga naar hoofdinhoud

Voor budgethouders die extra kosten maken vanwege corona is er nu een mogelijkheid om extra budget aan te vragen bij het zorgkantoor. Maak je als budgethouder in de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020 extra kosten omdat je vervangende of extra zorg nodig hebt vanwege het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat de dagbesteding is gesloten of omdat er zorgverleners niet kunnen werken? Je komt dan mogelijk in aanmerking voor de toeslag Extra Kosten Corona (EKC).

Voor wie geldt de toeslag EKC?

Iedere budgethouder die extra of vervangende zorg nodig heeft vanwege corona en hierdoor extra kosten maakt, mag aanspraak maken op de toeslag. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er zorgverleners niet kunnen werken vanwege de richtlijnen van het RIVM, of wanneer de dagbesteding dicht is. Zorgverleners die niet kunnen werken volgens de RIVM richtlijnen worden wel doorbetaald.

Wanneer je vervangende zorg nodig hebt, maak je daarvoor extra kosten. Er is sprake van vervangende zorg als de zorg weggevallen is en dit opgevangen wordt door andere zorgverleners. Dit kunnen bestaande zorgverleners zijn die extra uren maken of dit kunnen nieuwe zorgverleners zijn. Er is sprake van extra zorg indien er zich een situatie voordoet waarbij jijzelf extra zorg nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld als je zelf klachten of symptomen ervaart van het COVID-19 virus.

Wanneer is er geen recht op de toeslag EKC?

  • Als een zieke zorgverlener met wie je een arbeidsovereenkomst hebt, niet kan werken. Dan meld je de zorgverlener ziek bij de Sociale Verzekeringsbank. Via de ziektecompensatieregeling wordt jouw budget aangevuld en wordt de zieke zorgverlener doorbetaald. Je maakt dan geen extra kosten.
  • Wanneer de zorgverlener geen zorg kan leveren face-to-face maar op een andere manier de zorg levert. Bijvoorbeeld via de digitale weg. Jouw zorg is dan niet weggevallen maar je ontvangt de zorg op een andere manier.

Hoe vraag je de toeslag EKC aan?

Je vraagt de toeslag EKC aan door het formulier EKC in te vullen en naar het zorgkantoor te sturen. Elk zorgkantoor heeft een eigen formulier. Hier vind je de formulieren van de verschillende zorgkantoren. Dat kun je het beste digitaal doen maar per post mag ook. Het zorgkantoor kan na de ontvangst van het formulier telefonisch contact met je opnemen voor aanvullende informatie.

Vanaf wanneer kun je de zorg inzetten?

Je kunt direct na toekenning van de toeslag de zorg inzetten. Ook zorg die al eerder is ingezet, kan worden bekostigd, dus met terugwerkende kracht. Wel moet je een wijzigingsformulier of een nieuwe zorgovereenkomst aanleveren, maar je hoeft niet te wachten totdat deze zijn beoordeeld. Je stuurt een wijzigingsformulier in als jouw zorgverlener met wie je een vast maandbedrag heeft afgesproken meer uren gaat werken. Werkt jouw zorgverlener op variabele basis? Dan hoef je geen wijzigingsformulier op te sturen. Gaat jouw huidige zorgverlener andere zorgtaken verrichten? Dan stuur je ook een nieuwe zorgbeschrijving in. Heb je een nieuwe zorgverlener? Dan stuur je een nieuwe zorgovereenkomst met zorgbeschrijving op.

Hoe lang geldt de toeslag?

De toeslag geldt tussen de periode 1 maart en 1 juni 2020.

Uw ervaringen rondom Corona

Naar-Keuze, KansPlus en andere belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hebben vrijwel dagelijks overleg met zowel het ministerie van VWS als de koepel van zorgorganisaties.

In deze overleggen wordt onder andere gesproken over:
– de bezoekregeling en het Nee-tenzij beleid
– wat als er besmettingen zijn
– wat als ziekhuisopname nodig is
– de continuïteit van de zorg
– de bekostiging van de zorg

Deel je ervaringen

Wij hebben ook jouw ervaringen nodig om knelpunten in de maatregelen op te lossen of aan te passen. Daarom willen wij je vragen een vragenlijst in te vullen.

Als je jouw ervaringen met ons deelt, kunnen we deze inbrengen in het overleg en zo ervoor zorgen dat er een actueel beeld is van wat er op dit moment gebeurt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bron: Naar-Keuze (nieuw venster)

Back To Top