Ga naar hoofdinhoud

Versterk jij het bestuur van Platform EMG?

Het Landelijk Platform EMG is hét onafhankelijke kennisnetwerk voor iedereen die betrokken is bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen –
(Z)EVMB. Het Platform EMG verzamelt, verspreidt en deelt kennis van ouders, professionals, onderzoekers en andere betrokkenen, om zo de kwaliteit van zorg voor en de kwaliteit van
leven van mensen met (Z)EVMB en hun naasten te verbeteren De ondersteuning van kenniskringen en de organisatie van het tweejaarlijks EMB-congres behoren tot de
kernactiviteiten van het Platform.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Platform EMG heeft een beleidsbepalende functie en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Het bestuur bestaat uit vijf
leden; tenminste twee leden van het bestuur zijn verwant van iemand met (Z)EVMB en tenminste één bestuurslid maakt deel uit van de directie of het bestuur van een lid van de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De dagelijkse taken van het Platform EMG worden uitgevoerd door een coördinator, die terzijde wordt gestaan door een secretarieel
medewerker en een communicatieadviseur. Het bestuur is door de geringe omvang van de organisatie ondersteunend bij de uitvoering, zoals de voorbereiding van het EMB-congres.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar twee betrokken bestuursleden: een bestuurslid die ouder of verwant is van een persoon met (Z)EVMB en een bestuurslid met een bestuurlijke achtergrond in de
zorg.

Wat vragen wij

• Affiniteit met de doelgroep (Z)EVMB en met het werk van Platform EMG
• Een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van Platform EMG
• (Bij voorkeur) kennis van het zorggebied voor mensen met (Z)EMVB.
• Deelname aan bestuursvergaderingen (vijf per jaar, afwisselend in Utrecht en online
via Teams)

Wat bieden wij

• Je bent onderdeel van een platformorganisatie die zich inzet voor de kwaliteit van
leven voor mensen met (Z)EVMB. Als bestuurslid kun je het verschil maken.
• Een vergoeding voor reiskosten en eventueel gemaakte onkosten.

Heb je belangstelling?

Dan zien we je motivatiebrief graag tegemoet via [email protected].
Gesprekken vinden plaats op locatie in Utrecht op een nog nader te bepalen tijdstip.
Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met Marga Nieuwenhuijse,
voorzitter, 06 53670044.

Back To Top