Ga naar hoofdinhoud

Het programma Volwaardig Leven heeft als doel samen met betrokken partijen de gehandicaptenzorg en complexe zorg passender te maken en beter voorbereiden op de toekomst. Voor dit initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een speciale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief lees je over:

  • Coronavirus: informatie en initiatieven: eenvoudige uitleg over het Coronavirus door Steffie, Update bezoekersregeling gehandicaptenzorg, Alternatieve dagbesteding zoals digidagbesteding en ideeën van het Kennisplein Gehandicaptensector.
  • Nieuws & ontwikkelingen actielijn Persoonsgerichte zorg: Begeleiding à la carte door de Happy app, Innovatie-impuls (implementeren van technologie die waarde toevoegt voor de cliënt), Op afstand werken aan STERK in Onderwijs door het werven van STERKstudenten (ervaringsdeskundigen in opleiding), Ontwikkeling leerlijnen voor mensen met een beperking, Goed toegeruste medewerkers in de gehandicaptenzorg.
  • Nieuws & ontwikkelingen actielijn Complexe zorg: Crisis- en ondersteuningsteams complexe zorg startklaar.
  • Nieuws & ontwikkelingen actielijn Naasten ontzorgen: De invloed van het coronavirus op het leven van naasten, Casemanager Pilot niet aangeboren hersenletsel,Wij zien je Wel presenteert aanbevelingen, Meedenken met onderwerp ‘wat als ik het niet meer kan?
  • De klankbordgroep Volwaardig Leven stelt zich online voor.

Lees de volledige nieuwsbrief hier.

Back To Top