Ga naar hoofdinhoud

Door het coronavirus gebruiken bewoners van woonlocaties nu vaker digitale manieren om contact te hebben met hun familie en vrienden (bijvoorbeeld door te bellen, videobellen of berichten te sturen). Voor sommigen werkt dit prima, anderen hebben of kunnen hier minder mee. Voor ons project zijn wij benieuwd naar ervaringen en meningen! Wilt u ons helpen deze online vragenlijst te verspreiden onder bewoners en medewerkers? Klik hier voor meer informatie. Mocht u nog vragen hebben over het project dan kunt u contact opnemen met Linda Douma of Lotte Piekema via [email protected]. Het is een project van vier Academische Werkplaatsen en belangenvereniging KansPlus.

Back To Top