Ga naar hoofdinhoud

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) teruggedraaid. De NZa gaf daarin gehandicaptenzorgorganisatie de LeekerweideGroep en ouderen- en thuiszorgorganisatie de Wilgaerden toestemming om te fuseren. Een familievereniging voelde zich gepasseerd en vocht het besluit met succes aan.

Familievereniging Leekerweide stapte, ondersteund door EMB Nederland en KansPlus,  naar de rechter omdat de LeekerweideGroep en de Wilgaerden mochten fuseren zonder dat zij bij dat besluit betrokken werden. Een bezwaar van de familievereniging werd door de NZa afgewezen.

Familievereniging betrekken bij fusie

Leekerweide stelde dat het de familievereniging niet bij de besluitvorming hoefde te betrekken, aangezien de organisatie alleen de cliëntenraad en de ondernemingsraad als belanghebbenden aanmerkte. Een ongevraagd advies dat de familievereniging vervolgens instuurde, werd genegeerd. De gehandicaptenzorgorganisatie werd op dit punt eerder al terug gefloten, maar dat had niet tot gevolg dat de visie van de familievereniging alsnog inhoudelijk serieus werd meegewogen.

De NZa had op dat moment al toestemming voor de fusie gegeven. De rechter gaat niet mee in het verweer van de NZa dat het de familievereniging wel degelijk zorgvuldig bij het proces heeft betrokken. “Dat was echter niet vermeld in het eerste aanvraagformulier”, staat in de uitspraak. “Daarmee was sprake van de schending van een vormvoorschrift.”

Goedkeuringsbesluit van tafel

De rechter geeft de familievereniging dan ook gelijk en herroept het goedkeuringsbesluit “wegens onrechtmatigheid”. “Dit betekent dat er geen goedkeuring is voor de concentratie”, luidt het oordeel. “Die goedkeuring kan ook niet meer worden verleend, omdat het voorafgaand aan de concentratie niet betrekken van de Familievereniging bij de concentratieplannen achteraf niet meer kan worden gerepareerd.”

Onduidelijk vervolg

Hoe het nu verder gaat, is nog afwachten. Enerzijds is er met terugwerkende kracht geen goedkeuring meer voor de fusie. Aan de andere kant valt in de uitspraak te lezen dat het College hiermee geen uitspraak doet “over het al dan niet ongedaan maken van de concentratie”. Tegelijkertijd zegt de NZa dat het niet handhavend zal optreden, aangezien in eerste instantie wel is gefuseerd met goedkeuring.

Jurisprudentie

“Een bizarre situatie”, volgens de familievereniging, die zich al oriënteert op eventuele juridische vervolgstappen. Toch toont de vereniging zich in een persbericht blij met de uitspraak. “Immers, voor alle familieverbanden en zorgorganisaties in Nederland is door de nu ontstane jurisprudentie duidelijk geworden dat naast de cliëntenraden en ondernemingsraden ook familieverbanden zorgvuldig betrokken behoren te worden bij fusies en andere concentraties.”

Back To Top