Ga naar hoofdinhoud

Er is veel onduidelijkheid over het vervoer naar dagbesteding en onderwijs van kinderen met een beperking. Verschillende taxi bedrijven hebben aan ouders van EMB-kinderen gemeld dat hun kind alleen vervoerd mag worden als hij of zij een mondkapje op heeft. Dit is niet haalbaar is bij deze groep. Volgens de basisregels van het RIVM hoeven EMB-kinderen geen mondkapjes te dragen. Deze regels gelden voor het groepsvervoer van jongeren vanaf 12 jaar in het kader van speciaal onderwijs of dagbesteding.

Kader RIVM

Het RIVM heeft de overwegingen en basisregels voor het speciaal vervoer van jongeren vanaf 12 jaar vastgelegd in een kader. Dit kader geldt voor groepsvervoer van jongeren vanaf 12 jaar in het kader van speciaal onderwijs of dagbesteding. Speciaal vervoer betreft structureel vervoer waar de passagier een indicatie voor heeft.

Hier vind je het kader van het RIVM

Back To Top