Ga naar hoofdinhoud
Per Saldo PGB tips

Zorg en ondersteuning moeten zoveel mogelijk doorgaan. Dat is het uitgangspunt tijdens de huidige coronacrisis. Dit geldt dus ook voor de dagbesteding en de logeeropvang. Maar hoe kan er worden voldaan aan de richtlijnen van het RIVM voor de anderhalve meter afstand en hygiëne?

Dagbesteding

Het RIVM geeft over de dagbesteding het volgende aan: ‘Risico van besmetting bij kwetsbare mensen en het fysiek bijeenbrengen van kwetsbare mensen moet lokaal goed worden afgewogen.’ Zorgaanbieders moeten dus voor een alternatief zorgen als de dagbesteding niet op de normale manier kan doorgaan. De gemeente of het zorgkantoor geeft extra budget voor iedereen om de alternatieve dagbesteding en -opvang zelf in te kopen of kan deze tijdelijk in natura worden ingezet. Ze hebben namelijk de wettelijke opdracht passende zorg en ondersteuning te bieden en aanbieders moeten dit uitvoeren.

Voor kinderen jongeren en volwassenen

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar voor wie een vorm van dagbesteding nodig is om te kunnen leren en ontwikkelen kunnen naar de dagbesteding/dagopvang/dagbehandeling als ze geen verkoudheidsklachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling. Zo worden ouders ontlast en houden de kinderen structuur, regelmaat en afleiding. Is fysiek contact voor bijvoorbeeld verzorging noodzakelijk, dan overleg je samen met de zorgaanbieder wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is.

Voor jou als volwassene geldt hetzelfde. Wil je zelf stoppen met dagbesteding of -opvang, dan is de zorgaanbieder verplicht om contact met jou, je naasten en mantelzorger houden. Dit is om een onverantwoorde zorg- of thuissituatie of een forse achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid te voorkomen. Je bekijkt samen met de zorgaanbieder naar alternatieven.

Vervoer

Voor zorg- en taxivervoer zijn er richtlijnen die gelden voor de passagier en chauffeur. Maak alleen gebruik van het vervoer als er sprake is van een eerste levensbehoefte, medische zorg of voor vitale levensprocessen zoals een nierdialyse. Zelf vervoer regelen is ook een mogelijkheid om aan de richtlijn van anderhalve meter afstand te voldoen.

Iedereen moet zich aan de richtlijnen houden. Heb je toch problemen? Meld dit dan bij Per Saldo.

Lees hier de volledige tekst.

Download hier de Richtlijn Dagbesteding en Dagopvang

Per Saldo PGB tips

Back To Top