Ga naar hoofdinhoud

Eind juni is de concept-handreiking Kindzorg verschenen. Er is veel onrust onder ouders van zorgintensieve kinderen omdat zij door de voorgestelde maatregelen in financiële problemen komen. Op 7 september vindt er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats. Verschillende organisaties zijn kritisch. Namens EMB Nederland neemt Erika van de Bilt, secretaris, deel aan het overleg. ‘Haal deze handreiking van tafel en ga terug naar de basis. Bied maatwerk per gezin vanuit de situatie van kind en gezin.’

Onrust onder ouders

De handreiking, opgesteld door V&VN, zorgt voor grote onrust. Ouders die thuis hun gehandicapte of ernstig zieke kind verplegen maken zich grote zorgen, omdat het bedrag dat zij hier maandelijks voor krijgen wordt gekort of zelfs wegvalt. Dit lagere persoonsgebonden budget (PGB) is ontstaan doordat zorg die eerst vergoed werd, nu onder normale ouderlijke zorg valt. Medische handelingen bij een kind, zoals pegsondes, infusen aanleggen, worden daarmee gelijk gesteld aan een paracetamol geven. Of helpen bij het tandenpoetsen.

Position papers

Op 7 september wordt de handreiking besproken tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Erika van de Bilt, secretaris van EMB Nederland, neemt hieraan deel en schreef een position paper waarin zij haar standpunt toelicht.
Lees hier alle position papers van de deelnemers aan het rondetafelgesprek.

Aanbeveling EMB Nederland

Erika van de Bilt doet als aanbeveling om deze handreiking van tafel te halen en terug te gaan naar de basis: ‘Een daartoe opgeleid onafhankelijk indicerend kinderverpleegkundige brengt de volledige zorgvraag in kaart, kijkt naar draaglast en draagkracht van kind en gezin en pas daarna komt de exacte invulling van die zorg in beeld. Maatwerk per gezin vanuit de situatie van kind en gezin. De zorgverlener kan dan weer naast de ouder gaan staan, zonder dat er onnodige discussies ontstaan over de regie.’

Meer informatie

In de uitzending van Op1 van 30 juni vertellen een aantal ouders welke gevolgen de handreiking voor hen heeft.

Lees het nieuwsbericht op de website van Per Saldo (16 juli)

 

Back To Top