Ga naar hoofdinhoud

Op 18 april 2024 presenteert het Amsterdam UMC in het Amsterdam UMC (op locatie AMC) de bevindingen
van ons onderzoek naar tacit knowledge in de zorg en ondersteuning voor mensen met
(Z)EVMB ((Zeer) Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen).

• 18 april 2024 van 13.00 tot 17.00 uur
• Amsterdam UMC, locatie AMC (routebeschrijving)
• Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
• De Coster- en Fonteynzaal (G0-209)

Tacit knowledge is onbewuste, impliciete kennis; een vorm van weten die moeilijk onder
woorden te brengen is. Ouders van een kind met (Z)EVMB, en ook zorgprofessionals die voor
mensen met (Z)EVMB zorgen, hebben veel van dit soort kennis. Hiermee kunnen zij
inschatten hoe het met hen gaat, wat ze bedoelen en wat ze willen. Daarmee is tacit
knowledge essentieel voor goede zorg voor mensen met (Z)EVMB. In ons onderzoek naar
deze kennis hebben wij aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Wat is tacit
knowledge? Hoe bouw je het op/hoe ‘krijg’ je het? Hoe kun je het overdragen? Wat zijn
mogelijke valkuilen van tacit knowledge en hoe voorkom je die?

Programma
13.00- 13.30 uur
Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.45 uur
Welkom, programma en korte uitleg onderzoek door Marga Nieuwenhuijse

13.45 – 14.45 uur
Vier presentaties
Literatuuronderzoek: Maartje Hoogsteyns
Onderzoek bij ouders en zorgprofessionals: Kasper Kruithof
Onderzoek bij artsen: Ilse Zaal en Sylvia Huisman
Tacit knowledge en LACCS: Karin de Geeter
14.45 – 14.55 uur
Uitleg over pilots tacit knowledge: Marga Nieuwenhuijse
14.55 – 15.30 uur
Benen strekken, koffie en thee en posterpresentaties: met de medewerkers van de pilots in
gesprek
15.30 – 15.45 uur
Gesprek tussen Susanna de Wit (ouder) en Ilse Zaal (arts) over tacit knowledge
15.45 – 16.30 uur
Interactie met de zaal en panel, bestaande uit de projectgroepleden
16.30 – 16.45 uur
Presentatie van het ‘Tacit knowledge magazine’ en afsluiting
16.45 – 17.45 uur
Borrel en napraten in de Box

U kunt zich opgeven voor dit symposium via deze link:

aanmelden symposium tacit knowledge

Het symposium is gratis en wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW, Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Back To Top