Ga naar hoofdinhoud

Er zijn veel zorgen rond het coronavirus en terecht. Voor mensen met een (verstandelijke) beperking kan het moeilijk zijn overzicht te krijgen over wat er aan de hand is. Voor ouders en begeleiders heeft Ed Rothfusz tekeningen bedacht die kunnen helpen bij het uitleggen.

Details en voorbeelden staan in dit bestand. Je kunt delen van dit bestand gebruiken in eigen te maken documenten. Maak een eigen versie, of gebruik losse plaatjes waar je dat wilt.

Dit materiaal is onder een Creative Commons licentie gemaakt. Dit bestand mag gedeeld worden met wie je dat maar wilt. Het verzoek van de maker, Ed Rothfusz, (https://www.misteredtraining.nl/) is om dit bestand onder deze naam niet te veranderen.

EMB Nederland heeft dit materiaal gekregen van Marian Geling van Netwerk Rondom (waarvoor dank)

Back To Top