Ga naar hoofdinhoud

Beste Leden.

Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties. Dat is dit jaar helaas nog steeds niet mogelijk als gevolg van de Corona-maatregelen.

Wij zien ons hierdoor genoodzaakt om de vergadering wederom digitaal te organiseren via een zogenaamde “Teams” meeting.

De ALV zal maandag 17 mei 2021 om 20:00 uur beginnen.

De conceptagenda voor deze ALV is bijgesloten (Klik concept agenda ALV 17 mei 2021)

 

Om een en ander zo goed mogelijk te kunnen organiseren vragen wij u om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 mei via email aan te geven of u wilt deelnemen. Het email adres vindt u onderaan deze uitnodiging.

U krijgt dan uiterlijk 10 mei de voor de vergadering relevante stukken.

 

  1. Een handleiding waarin wij u uitleggen hoe u via “teams” kunt deelnemen.
  2. Een link om in te kunnen loggen.
  3. De definitieve agenda.
  4. Verslag van onze ALV van 8 december 2020.
  5. Jaarverslag 2021.
  6. Jaarrekening 2021.
  7. Statuten Stichting EMB Nederland.
  8. Ontwerp overeenkomst Vereniging en Stichting EMB Nederland

 

Wij begrijpen dat het voor een aantal van u niet goed mogelijk zal zijn om deel te nemen. Hiervoor onze excuses.

 

Daarom kunnen alle leden, dus ook degenen die niet aan de digitale ALV meedoen, tot uiterlijk 10 mei via email vragen aan ons stellen over de in de agenda genoemde punten. Die vragen zullen wij dan clusteren en in onze vergadering aan de orde stellen. Eind mei krijgt u dan net als de deelnemers van ons de besluitenlijst en het verslag van de ALV toegezonden.

Wij verzoeken u het volgende email-adres te gebruiken voor uw reactie:

 

[email protected]

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur

 

 

Geert Benjamins,

Voorzitter EMB Nederland

Back To Top