Ga naar hoofdinhoud

De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) ontwikkelt een richtlijn over het thema pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor is SKILZ op zoek naar ervaringsdeskundigen die mee willen denken en praten over de inhoud van de richtlijn namens mensen met een verstandelijke beperking, naasten en mantelzorgers. Uitdrukkelijk zijn daarbij ook naasten uitgenodigd.

Achtergrond
Mensen met een verstandelijke beperking hebben doorgaans meer ziekten en medische aandoeningen en ondergaan procedures die gepaard (kunnen) gaan met pijn. Maar juist bij deze mensen, die pijn niet altijd op de gebruikelijke manier kunnen uiten, wordt pijn vaak onderschat en dus onderbehandeld. Dat heeft een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven. De SKILZ richtlijn is een herziening van de huidige richtlijn ‘Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking’ (2014, V&VN). De werkgroep, die bestaat uit verschillende zorgprofessionals en onderzoekers, werkt op dit moment aan de inhoud van de richtlijn.

Bijeenkomst ervaringsdeskundigen
Het is belangrijk dat de richtlijn aansluit op de ervaringen, wensen en voorkeuren van mensen met een verstandelijke beperking, naasten en mantelzorgers. Daarom organiseert SKILZ een bijeenkomst waarin we ervaringsdeskundigen hier naar vragen. Hierbij is het van belang dat
deelnemers ervaring hebben met zorg en ondersteuning bij pijn, bij henzelf of bij een naaste. Wij bereiden specifieke bespreekpunten voor die tijdens de bijeenkomst aan bod zullen komen. Aan deelnemers kan voorafgaand aan de bijeenkomst gevraagd worden om (onderdelen van) de conceptrichtlijn te lezen. De werkgroep zal de kennis en input uit de bijeenkomst gebruiken om de richtlijn aan te vullen of aan te passen.

De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur in Utrecht (locatie volgt). Er is een vacatievergoeding van €150 euro per persoon en reiskosten worden vergoed.

Mocht u namens onze vereniging mee willen praten bij deze bijeenkomst, geef u dan zo snel mogelijk, in ieder geval voor 30 april, op via de mail; [email protected]

Back To Top