Ga naar hoofdinhoud

Beste Leden.

Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties. Dat is dit jaar helaas nog steeds niet mogelijk als gevolg van de Corona-maatregelen. Wij zien ons hierdoor genoodzaakt om de vergadering wederom digitaal te organiseren via een zogenaamde “Teams” meeting.

De ALV zal maandag 13 december 2021 om 20:00 uur starten. De link naar de vergadering wordt toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Wilt u zich alsnog aanmelden, stuur dan een mail naar [email protected]

 

Agenda

1.Opening en mededelingen / voorstelrondje

2.Verslag ALV 14 juni 2021

3.Beleid en strategie EMB Nederland 2022-2024 (ter bespreking)

4.Voortgang project: “Klein Geluk”

5.Begroting 2022 (vaststelling)

6.Samenwerking EMB Nederland met KansPlus

7.Overgang ondersteuning naar FBPN

8.Rondvraag en sluiting

 

Agendastukken;

Wij begrijpen dat het voor een aantal van u niet goed mogelijk zal zijn om deel te nemen. Hiervoor onze excuses.

Daarom kunnen alle leden, dus ook degenen die niet aan de digitale ALV meedoen, tot uiterlijk 10 december via e-mail vragen aan ons stellen over de in de agenda genoemde punten. Die vragen zullen wij dan clusteren en in onze vergadering aan de orde stellen. Eind december krijgt u dan net als de deelnemers van ons de besluitenlijst en het verslag van de ALV toegezonden.

Wij verzoeken u het volgende email-adres te gebruiken voor uw reactie:

[email protected]

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur

 

Geert Benjamins, Voorzitter

 

Back To Top