Ga naar hoofdinhoud

Het bestuur van Netwerk Rondom wil gaan verjongen en verfrissen. Daarom zijn ze op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het netwerk streeft naar een bestuur van 40/60 mannen en vrouwen of een omgekeerde verhouding en hoopt dat er zoveel mogelijk kennis kan worden overgedragen.

Bestuursleden van Netwerk Rondom zijn ouder van, of hebben affiniteit met verstandelijk gehandicapten en de problematiek waarvoor ouders staan.

Alle relevante informatie over Netwerk Rondom staat op de website:  www.netwerkrondom.nl

Het Bestuur is omschreven in de statuten. Daarin is bepaald dat de voorzitter onafhankelijks is en in functie wordt gekozen. De leden van het bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd en worden voorgedragen door de “initiatiefnemers”. Deze zijn ouders van, ouderverenigingen of gerelateerd aan zorg en/of goede doelen organisaties.

In het bestuur zijn de volgende competenties en vaardigheden aanwezig en nodig:

 • De organisatie naar buiten toe vertegenwoordigen (de PR-functie)
 • Bindende kwaliteiten om binnen de stichting en met de vele organisaties samen te werken
 • Management- en bestuurlijke ervaring
 • Ervaring met onderhandelen
 • Financiële kennis
 • Juridische kennis
 • Kennis en ervaring in fondsenwerving
 • Kennis en ervaring op commercieel / marketing gebied
 • Netwerken op landelijk niveau met veel organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Brede ervaringsdeskundigheid

Voorzitter

Taken

 • Heeft binnen het bestuur de centraal sturende taak, zit zowel bestuursvergaderingen.
 • Geeft leiding aan het dagelijks bestuur en geeft richting aan het samenwerkingsproces met de projectorganisatie;
 • Is het gezicht van Netwerk Rondom en vertegenwoordigt deze op grote landelijke bijeenkomsten en deelt deze taak met de overige bestuursleden
 • Organiseert jaarlijks een voorstel tot aanpassing / vernieuwing van het beleidsplan van de stichting. Meestal bij een heidag die met een social dinner wordt afgesloten.

Profiel

 • Heeft een zakelijke instelling met het hart op de goede plaats
 • Actief netwerk op landelijk niveau
 • Consensusdenker die kan beslissen
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken

Secretaris

Taken

 • De secretaris heeft naast de formele secretariële taken een belangrijke rol in de interne en externe bestuur communicatie van de vereniging, veelal per email.
 • Is hoeder van de informatie van de stichting waarvan alle relevante stukken centraal digitaal (bij SupportPunt) afgelegd worden.
 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor in samenspraak met de voorzitter
 • Regelt alle contractuele verplichtingen met vrijwilligers
 • Steunt de voorzitter bij het beleid van de vereniging en andere overkoepelende activiteiten.
 • Bereidt de agenda’s voor voor bestuur. Verzorgt via email het versturen van de agenda en de bijbehorende bijlagen en documentatie.
 • Notuleert de vergaderingen en legt de concepten voor aan het bestuur en verzendt de vastgestelde verslagen.
 • Maakt afspraken namens het bestuur en bewaakt de voortgang namens de stichting en verzorgt de nodige correspondentie.
 • Controleert het uitbesteed werk ten behoeve van de stichting.

Profiel

 • Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren en heeft interesse in de problematiek van de leden van de vereniging.
 • Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen ook met het oog op de samenwerking met (semi-)overheidsorganisaties.
 • Heeft verantwoordelijkheidsbesef voor de communicatieprocessen binnen de stichting.
 • Kan gestructureerd werken, is nauwkeurig en heeft oog voor detail.
 • Beheerst de Nederlandse taal en is in staat de berichtgeving duidelijk te verwoorden en is computervaardig.
 • Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Reikt op basis van ervaring en deskundigheid, oplossing(richting)en aan voor vraagstukken

Penningmeester

Er is geen vacature voor penningmeester.

Bestuurslid 

Taken

 • Heeft binnen het bestuur een algemene en een specifieke taak gebaseerd op één of meer van de hiervoor genoemde competenties, neemt deel aan bestuursvergaderingen.
 • Neemt waar nodig deel aan het dagelijks bestuur en geeft mede richting aan het samenwerkingsproces met de projectorganisatie.
 • Zal Netwerk Rondom vertegenwoordigen op grote landelijke bijeenkomsten afhankelijk van de taakverdeling met de overige bestuursleden.
 • Geeft input en neemt deel aan jaarlijkse sessie tot aanpassing/vernieuwing van het beleidsplan van de stichting. Meestal gebeurt dit tijdens een heidag.
 • Mede aansturen en bewaken van de projectorganisatie en de gestelde doelen.

Profiel

 • Heeft een zakelijke instelling met het hart op de goede plaats
 • Actief netwerk op regionaal en landelijk niveau
 • Stelt zich constructief op t.a.v. medebestuursleden en mogelijke samenwerkingspartners
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken.

Bezoldiging

 • Netwerk Rondom is bestuurlijk een vrijwilligersorganisatie. Inkomsten worden gegenereerd door betaalde dienstverlening, jaarlijkse bijdrage deelnemers, subsidies en donaties.
 • Bestuurstaken worden onbezoldigd verricht, maar alle onkosten en reiskosten worden in redelijkheid vergoed.

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures? Neem dan contact op met Theo Magermans (voorzitter) via 06-22971608 of stuur een e-mail.

Back To Top