Ga naar hoofdinhoud

brochure over Wmo, Wlz, Jeugdwet en ZvwHet is voor ouders niet altijd eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning voor hun kind aan te vragen en te krijgen. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. In deze vernieuwde brochure van KansPlus wordt informatie en uitleg gegeven over vier wetten: de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Deze brochure is een vernieuwde versie van de brochure uit mei 2018.

Vaak hebben ouders het idee dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Steeds minder kinderen lijken een indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te krijgen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden in wet- en regelgeving dan gedacht. Juist daarom is het zo belangrijk voor ouders en andere betrokkenen om goed geïnformeerd te zijn.

Download nu gratis de vernieuwde brochure ‘De Wetten zorg & ondersteuning’ via de website van KansPlus

Back To Top