Ga naar hoofdinhoud

Op 19 mei heeft het Kabinet enige versoepelingsmaatregelen aangekondigd ten aanzien van de Coronacrisis. Hierbij vind je de belangrijkste voornemens op een rij. Dit overzicht is gemaakt voor de vereniging Naar Keuze.

Maatregelen bekostiging coronazorg verlengd tot 1 juli 2020
De periode van de eerder getroffen maatregelen, zoals extra, vervangende zorg inkopen en niet-geleverde zorg doorbetalen, is verlengd tot 1 juli 2020. Informatie over het aanvragen van extra kosten voor vervangende zorg tot 1 juli vind je hier. Als je vragen hebt over extra zorg e.d.; neem contact met op met Naar Keuze.

Routekaart
Het kabinet heeft een routekaart laten maken voor mensen met een kwetsbare gezondheid over het versoepelen van maatregelen in de zorg  als het coronavirus onder controle blij. Hierin worden diverse data genoemd. Je vindt hier Routekaart 2020 (pdf).

Dagbesteding
Organisaties hebben de opdracht om tussen 1 juni en 1 juli te zorgen dat de dagbesteding weer wordt opgestart. Dat geldt voor mensen die in een zorgorganisatie, ouder-/wooninitiatief of thuis wonen. Hierbij moeten natuurlijk de algemene hygiënemaatregelen en de anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.
De zorgaanbieder heeft de opdracht voor 1 juni contact met de budgethouder of diens vertegenwoordiger op te nemen om afspraken te maken over de invulling van de dagbesteding.

Handreiking dagbesteding
Voor 25 mei 2020 is er een handreiking voor dagbesteding beschikbaar. Deze handreiking helpt zorgorganisaties om de dagbesteding op een goede manier vorm te geven. De dagbesteding kan ook op een aangepaste of alternatieve manier plaats vinden. De bekostiging van vervangende zorg thuis stopt per 1 juli 2020. Zodra de handreiking beschikbaar is, kun je deze vinden op de website van Naar Keuze.

Vervoer
Er wordt gewerkt aan een protocol om per 1 juni 2020 collectief vervoer per taxi weer op te starten. En er komt ook nog een handreiking voor logeeropvang. Ook deze vind je op de website van naar Keuze zodra de handreiking beschikbaar is. Ook omtrent het logeren wordt contact opgenomen met de vertegenwoordiger en worden afspraken gemaakt.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Vanaf 2 juli gaan de deuren van het voortgezet speciaal onderwijs vanaf 12 jaar ook weer open. Waar mogelijk zal gewerkt worden met de 1,5 meter maatregel. Maar er zal ook maatwerk nodig zijn. Het is goed mogelijk dat leerlingen om medische redenen niet, of niet meteen, volledig gebruik maken van fysiek onderwijs. In het leerlingenvervoer voor het vso wordt gehandeld volgens het kader dat het RIVM heeft opgesteld. De gezondheidscheck (triage) vormt de basis voor de beslissing om een persoon te vervoeren. Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen betrokkenen wordt waar mogelijk aangehouden. Waar dat niet mogelijk is, wordt gehandeld in lijn met het kader van het RIVM. Voor onderwijspersoneel in het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt hetzelfde laagdrempelige testbeleid als op basisscholen. En voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zal een ruimer testbeleid gelden, waaronder alle leerlingen zich zo nodig kunnen laten testen.

Bezoekregeling
Vanaf 25 mei 2020 verruimen de zorgorganisaties  in overleg met familie en bewoners de bezoekregeling. Vanaf 25 mei 2020 kunnen kinderen en jongeren bezoek krijgen van twee vaste bezoekers. Voor alle bezoekregelingen geldt dat iedereen zonder klachten moet zijn en de richtlijnen van het RIVM en hygiënevoorschriften volgt. Lees hier Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg mei 2020.

Vragen
Heb je vragen? Neem contact met ons op via [email protected] 

[Bron: website vereniging Naar Keuze, Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben]
Back To Top