Ga naar hoofdinhoud

De handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’ heeft als doel om  een betere balans tussen de fysieke gezondheid én de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking te bevorderen. Een belangrijk document nu uiterlijk 15 juni bezoek mogelijk is voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen en per 1 juli is met iedere cliënt – die dat wenst – een afspraak gemaakt over
logeren buiten de instelling. Voor kinderen en jeugdigen in de residentiële zorg geldt dat zij uiterlijk 25 mei weer bezoek mogen ontvangen van twee vaste bezoekers. Mocht er een tweede viruspiek komen, dan wordt er afgeschaald.

Nieuwe voorwaarden voor bezoek

De afgelopen periode waarin gold voor bezoek ‘Nee, tenzij…’ was zwaar voor bewoners, naasten en zorgmedewerkers. Aangezien er voorlopig nog geen vaccin of medicijn is, zijn de maatregelen voor bezoek versoepeld om deze moeilijke tijd vol te houden. Voor cliënten die bezoek ontvangen geldt de anderhalve meter afstand en het bezoek moet in de eigen ruimte of buiten plaatsvinden. Zowel bezoeker als cliënt moet klachtenvrij zijn en moeten voldoen aan de eisen voor de hygiëne. Kan de anderhalve meter om praktische redenen niet gewaarborgd worden, dan geldt dat de cliënt  maximaal twee vaste bezoekers mag ontvangen.

Nieuw bezoekersbeleid

Zorgaanbieders maken zelf een plan voor de nieuwe bezoekregeling, samen met de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad. Dit is belangrijk, omdat zowel cliënten als naasten nauw betrokken willen zijn bij besluiten die worden genomen. Op lokaal niveau wordt het beleid uitgewerkt in afstemming met cliënt, verwanten/belangrijke anderen en zorgprofessionals.

Dagbesteding

Iedere cliënt – ook degenen die thuis wonen – krijgen vanaf 1 juni een passende vorm van dagbesteding. Daarnaast start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties weer op. Voor de algemene maatregel en het organiseren van veilig vervoer geldt een protocol, waar binnenkort een aparte handreiking dagbesteding voor komt.

De handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’  is tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, VGN tot stand gekomen.

Bekijk hier de handleiding

 

Bron en foto: VGN

Back To Top