Ga naar hoofdinhoud
logo's kans plus en zorgondersteuning plus

logo's kans plus en zorgondersteuning plusOuders hebben vaak het idee dat zij van het kastje naar de muur wordt gestuurd als zij zorg en ondersteuning voor hun kind aanvragen. De vele regelingen maken het ingewikkeld. Toch blijkt er in de meeste gevallen meer mogelijk te zijn dan gedacht. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders goede voorlichting en informatie krijgen.

Informatiebijeenkomst

Clientondersteuning Plus organiseert met KANS Plus informatiebijeenkomsten voor ouders over de veranderingen sinds 2015 in de zorg en ondersteuning. In begrijpelijke taal krijgen ouders tijdens deze bijeenkomst uitleg over de verschillende zorgwetten zoals de Wlz, Jeugdwet, zorgverzekeringswet, Wmo, maar ook over het PGB, cliëntondersteuning enzovoort.

Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wanneer kun je gebruik maken van de Wlz en wanneer niet? Hoe zit het met de Jeugdwet? Welke regels gelden er? Kan de gemeente een PGB weigeren? Ook kunnen ouders advies krijgen hoe en waar zij het beste een aanvraag voor zorg en ondersteuning kunnen indienen.

Deelnemers krijgen de brochure Zorg en ondersteuning sinds 2015 -in makkelijk Nederlands mee naar huis, zodat zij alle informatie later nog rustig kunnen nalezen.

Meer informatie

Wil je ons ook uitnodigen op school, kinderdagcentrum of andere locatie? Neem contact op met Erika van de Bilt, [email protected]

Lees ook Brief aan scholen en kinderdagcentra

Back To Top