Ga naar hoofdinhoud

‘De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk’, schrijft het ministerie van VWS. Om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst kunnen vertrouwen op goede, betaalbare en toegankelijke zorg, publiceert het ministerie de discussienota Zorg voor de toekomst. En vraagt partijen in de samenleving om te reageren.

EMB Nederland vindt dat deze toekomstvisie onvoldoende rekening houdt met de zorg voor mensen met EMB en onderschrijft daarom de reactie van koepelorganisatie Ieder(in) op de nota. 

Lees meer

Eigen regie

Aanvullend schreven we een eigen reactie. In deze eigen reactie vragen we vooral aandacht voor het directe netwerk rondom mensen met EMB. ‘Omdat’, zo schrijven we: ‘hun leven in de tijd gelijk opgaat met dat van de mensen met EMB en hun steun onontbeerlijk is.’

Daarom leggen we in onze reactie extra nadruk op het versterken van de eigen regie van mensen met EMB en hun naasten. Een visie daarop ontbreekt in de discussienota Zorg voor de toekomst.
Lees vooral ook onze hele reactie op de nota.

Back To Top