Ga naar hoofdinhoud

Meldactie: Ervaar jij knelpunten met je Zorgprofiel voor langdurige zorg?

Heb je een beperking of chronische ziekte en ontvang jij daarvoor zorg uit de Wet langdurige zorg? Loop jij (of je naaste) daarbij aan tegen problemen met je Zorgprofiel of ZZP? Laat het dan weten aan Ieder(in).

Wat is een Zorgprofiel?

Op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt zorg geleverd en bekostigd op basis van Zorgprofielen, voorheen Zorgzwaartepaketten (ZZP’s). In een Zorgprofiel staat de gemiddelde zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg van iemand met dat profiel omschreven. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) gekeken of de inhoud van de Zorgprofielen nog goed aansluit op de praktijk.

Ieder(in) wil weten of mensen met een beperking en/of chronische ziekte (en hun naasten) knelpunten ervaren met hun Zorgprofiel. Deze ervaringen bundelen we en bespreken we in het nieuwe jaar met de NZa.

Loop jij aan tegen knelpunten met je Zorgprofiel voor langdurige zorg?

Ontvang jij zorg uit de Wlz en ervaar je daarbij knelpunten met je Zorgprofiel? Bijvoorbeeld omdat je in de praktijk niet de zorg krijgt, die in je profiel staat omschreven? Of omdat de inhoud van het profiel niet goed aansluit op de zorg die jij nodig hebt? Laat het Ieder(in) dan weten. Via deze link kun je een korte vragenlijst invullen en je ervaringen delen. Dit kan tot en met zondag 23 januari.

 

Het bestuur van EMB Nederland ondersteunt de knelpunteninventarisatie door IederIn.

 

Hierbij is de volgende kanttekening aan IederIn meegegeven;

EMB Nederland heeft erop gewezen dat er zeker wel een ernstig probleem is rond zorgprofielen en budgetten want dat het voor een gemiddelde wettelijke vertegenwoordiger niet te controleren is of de zorg die geïndiceerd is ook gegeven wordt. Hoe zouden ze dat moeten doen als hun verwant bij een zorgaanbieder woont? Wij hebben Iederin verzocht  dat zeker mee te nemen in het gesprek met de NzA.

Ook wordt er geen financiële verantwoording afgelegd door zorgaanbieders in de zin we hebben zo’n budget gekregen en we hebben dat zo aangewend. Wie controleert hier nu werkelijk op?

Dus de vraag of mensen zorg krijgen overeenkomstig hun profiel is zonder controle mechanismen in de zorg niet te beantwoorden.

Back To Top