Ga naar hoofdinhoud

Mensen met een beperking of chronische aandoening komen financieel in de knel door stapeling van zorgkosten. Dit heeft impact op hun bestaanszekerheid, hun sociale leven én hun gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in). Voor dit onderzoek hebben we dit voorjaar een vragenlijst uitgezet onder de achterban en zijn er diverse (ervarings-)deskundigen geïnterviewd.

Graag informeren we jullie bij deze over de uitkomsten van dit onderzoek.

 

Belangrijkste uitkomsten

  • Vrijwel alle van de 1979 respondenten hebben in 2020 diverse zorgkosten gemaakt vanwege hun beperking of chronische aandoening;
  • De helft van de respondenten geeft aan in 2020 moeite te hebben gehad met rondkomen. Voor ongeveer een derde komt dat door die zorgkosten;
  • Ruim zestig procent van de respondenten heeft moeten bezuinigen op zaken als kleding, boodschappen en uitjes;

Die bezuinigingen hebben uiteenlopende gevolgen: geldstress, eenzaamheid en een gebrek aan geld voor ‘de leuke dingen van het leven’;

  • Bijna de helft van de respondenten heeft daarnaast vanwege de kosten zorg of ondersteuning gemeden of uitgesteld, zoals tandartsbezoek, fysiotherapie, psychische hulp en aanschaf van hulpmiddelen;

Voor bijna tweederde van deze respondenten had dit gevolgen voor hun gezondheid: verergering van klachten, van pijn, een slecht(er) gebit en psychische klachten.  

 

Maatregelen tegen de stapeling van zorgkosten zijn hard nodig

Ieder(in) wil dat de stapeling van zorgkosten van mensen met een beperking speerpunt wordt van het nieuwe kabinet. Er moet goed doorgerekend worden, wat er moet gebeuren om mensen die onder die zorgkosten gebukt gaan tegemoet te komen. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van het eigen risico, het verruimen van het basispakket of het maximeren van het totale bedrag dat mensen kwijt is aan zorgkosten. Ook valt te denken aan het opnieuw invoeren van een goede compensatieregeling.

Tot slot moet er iets gedaan worden aan de eigen bijdrage Wlz voor mensen die permanent op zorg zijn aangewezen. Die is veel te hoog. 

 

Lees het hele bericht én onderzoek via deze link: https://iederin.nl/mensen-met-een-beperking-financieel-in-de-knel-door-zorgkosten/.

 

EMB Nederland ondersteunt de standpunten van IederIn en roept de poltiek op maatregelen te nemen tegen de stapeling van zorgkosten.

Back To Top