Ga naar hoofdinhoud

Eind juni 2020 verscheen de concept-handreiking Kindzorg. Er ontstond veel onrust onder ouders van zorgintensieve kinderen omdat zij door de voorgestelde maatregelen in financiële problemen komen. Op 7 september 2020 vond er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats. Namens EMB Nederland nam Erika van de Bilt, onze toenmalig secretaris, deel aan het overleg. ‘Haal deze handreiking van tafel en ga terug naar de basis. Bied maatwerk per gezin vanuit de situatie van kind en gezin’, pleitte zij.

Onrust onder ouders

De handreiking, opgesteld door V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, zorgt voor grote onrust. Ouders die thuis hun gehandicapte of ernstig zieke kind verplegen maken zich grote zorgen, omdat het bedrag dat zij hier maandelijks voor krijgen wordt gekort of zelfs wegvalt. Zorg die eerst vergoed werd, valt met deze handreiking onder normale ouderlijke zorg. De handreiking ziet medische handelingen bij een kind, zoals pegsondes of infusen aanleggen, hetzelfde als een paracetamol geven. Of helpen bij het tandenpoetsen.

Position papers

Op 7 september werd de handreiking besproken tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Erika van de Bilt, toen onze secretaris, nam hieraan deel en schreef een position paper waarin zij haar standpunt toelicht. Lees hier alle position papers van de deelnemers aan het rondetafelgesprek.

Aanbeveling EMB Nederland

Erika pleitte ervoor om deze handreiking van tafel te halen en terug te gaan naar de basis: ‘Een daartoe opgeleid onafhankelijk indicerend kinderverpleegkundige brengt de volledige zorgvraag in kaart, kijkt naar draaglast en draagkracht van kind en gezin en pas daarna komt de exacte invulling van die zorg in beeld. Maatwerk per gezin vanuit de situatie van kind en gezin. De zorgverlener kan dan weer naast de ouder gaan staan, zonder dat er onnodige discussies ontstaan over de regie.’

Uit de praktijk

30 juni 2020 werd er bij OP1 door ouders verteld wat de gevolgen van deze handreiking voor hen zouden zijn.
Lees meer

Ook Per Saldo zette zich in voor verdere toelichting op deze handreiking. Lees hier hun reactie van 16 juli 2020. Lees meer

Hoe verder?

De aanbevelingen en feedback die er na het verschijnen van het concept zijn gedaan, zijn meegenomen in een volgende versie. Deze nieuwe handreiking is op 1 december 2020 gepubliceerd. Of het werkt en toereikend is, zal blijken uit de evaluatie die in 2021 plaats zal vinden. EMB Nederland hoopt ook dan weer haar stem te mogen laten horen. 
De laatste versie van de handreiking is te downloaden.
Download de handreiking

Omdat de taal in de handreiking op meerdere manieren uit te leggen zou kunnen zijn, heeft het Zorginstituut Nederland een verduidelijking gepubliceerd van bepaalde begrippen. Deze begrippen zijn van groot belang bij de indicatiestelling. Een versie van deze publicatie is ook in pdf-vorm te downloaden.
Download de publicatie

Voorgang vanuit Den Haag

Op 8 februari 2021 heeft de minister van VWS een brief verzonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief zet hij een aantal vervolgstappen op de afgesproken acties op een rij.
Lees meer

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dat hier aanvullen. Natuurlijk horen we ook graag van jullie wat de gevolgen zijn die jullie in de thuissituatie ondervinden. Mail je verhaal naar: [email protected]

Hoe Erika het heeft ervaren om haar paper toe te lichten tijdens deze rondetafelsessie vertelt ze in haar blog.

Back To Top