skip to Main Content

Ik ben Leendert van Dam en mijn vak is gedragswetenschapper. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen. In mijn werkend bestaan heb ik mijn kennis en kunde rond EMB ingezet binnen de gehandicapten-zorg en dan met name bij zorginstellingen. Nu, na mijn pensionering, wil ik dat graag voortzetten door me in te zetten voor EMB Nederland.

Back To Top