Bij muziekactiviteiten staat samen muziek maken centraal. Het belangrijkste doel is dat mensen met een ernstige meervoudige beperking plezier beleven bij musiceren.

Klanktherapie

Een vorm van muziekactiviteiten is klanktherapie. Dit is een vorm van receptieve muziektherapie gebaseerd op de werking van de klank (trillingen). Klanktherapie heeft positieve effecten:

  • Meer op de omgeving gericht: muziek, klanken en trillingen geven kinderen en volwassen met een ernstige meervoudige handicap niet alleen een lichaamsgebonden ervaring, het stimuleert hen ook om zich meer naar hun omgeving te richten: hoor ik iets, voel ik iets, waar komt dat vandaan, waar gaat dat geluid naar toe?
  • Communiceren: juist voor mensen die moeite hebben om op de gebruikelijke manier te communiceren, is het een heel geschikte manier om wel te communiceren. De taalbarrière valt weg. De taal van de klanken spreekt iemands gevoel rechtstreeks aan en er is contact.
  • Ontspanning en reactie: de uitwerking van klanktherapie kan heel divers zijn: het kan ontspanning teweeg brengen, mensen kunnen geraakt worden door de klanken en hierdoor emotioneel reageren door te lachen, huilen, klappen, meebewegen, meezingen.
  • Veiligheid: herhaling en een vaste structuur van de klanksessies geven ook de meest kwetsbare groep mensen vrij snel een gevoel van herkenning, veiligheid en vertrouwdheid met klank en therapeut. Er ontstaat contact met de therapeut.