Op deze pagina komen de therapievormen aan bod die op motoriek gericht zijn:

Kinderneurorevalidatie

De neurorevalidatie komt voort uit de Bobath methode. Het echtpaar Bobath, dat in Londen werkzaam was als fysiotherapeut en neuroloog, ontwikkelde de methode.

De Bobath-methode wordt nu ook wel neuro-development treatment (NDT) genoemd. De Bobath-methode/NDT streefde ernaar de spierspanning te normaliseren om een betere houding en mogelijkheden tot ‘normaal’ bewegen uit te lokken.

Tegenwoordig gaat het vooral om functionele acties. De manier waarop iemand beweegt, is minder belangrijk geworden. De verschillende benamingen geven aan dat het concept voortdurend in beweging is en zich laat beïnvloeden door nieuwe theorieën, bijvoorbeeld over motorisch leren.

De NDT-prelogopedie (tegenwoordig kinderneurorevalidatie/cp/logopedie) is gebaseerd op de Bobath/NDT-principes en wordt toegepast bij het eten, drinken en praten. Het kind oefent daarbij de mondspieren. Deze methode is in de vorige eeuw ontwikkeld door Helen Mueller, een Zwitserse logopediste.

Naar boven

Saitoritmiek

Saitoritmiek is een Japanse bewegingstherapie, ontwikkeld door de pedagoge Saito. Beweging en ontwikkeling gaan bij de therapie hand in hand, ook voor een ernstig meervoudig gehandicapte kind. Als je het kind alleen maar verzorgt, dan geef je het geen kans om zich vanuit zijn mogelijkheden te ontplooien.

Saito nam kinderen met ernstig meervoudige beperkingen op in haar kinderdagcentra. Deze kinderen kampten met verschillende problemen: slecht oogcontact, moeite met hoofdbalans, vergroeiingen, epilepsie, problemen met eten, drinken en met een goede darmwerking. Aan al deze problemen besteedde ze aandacht zodat Saitoritmiek ingebed werd in een bredere leer- en spelmethode.

Gezonde hersencellen kunnen de functie van hersenweefsel dat beschadigd is overnemen, ook al zijn ze daar niet voor geprogrammeerd. Saito ging er vanuit dat die hersencellen dan optimaal gestimuleerd moesten worden om ze tot ontwikkeling aan te zetten.

Saito koos er uitdrukkelijk voor de ouders zoveel mogelijk bij de therapie te betrekken. Ouders oefenen met hun kind en werken zo samen aan spierontspanning of een betere spierspanning. Dit versterkt ook het contact tussen ouder en kind. Ouders worden ‘therapeuten’ van hun eigen kind. Ervaren therapeuten leren ouders hoe ze met hun kind kunnen oefenen.

In Nederland is er een Saito-centrum (nieuw venster) waar je terecht kunt voor cursussen en meer informatie.

Naar boven