Voedingsproblemen komen nogal eens voor bij ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen. Deze problemen zijn vaak een eerste signaal dat er iets niet goed is met het kind.

Een gezonde pasgeboren baby is uitgerust met een efficiënt systeem om zichzelf in leven te houden en om voorwaarden te scheppen om te groeien.

Ademhalen, eten en slapen zijn de belangrijkste elementen van dat systeem. Als in een van deze elementen een storing optreedt, duidt dat vaak op een onderliggend probleem. Eten en drinken is het begin van het hele proces van de voeding: van de mond via de maag en darmen tot en met de ontlasting. Als er ergens in dit traject problemen zijn, dan heeft dat uiteindelijk invloed op hoe en hoeveel we eten.

Problemen vlak na de geboorte

We kunnen onderscheid maken tussen:

  • Aanlegstoornissen, zoals bijvoorbeeld een schisis (lip-, kaak- en/of gehemeltespleet) of een slokdarmatresie
  • stoornissen in de mondmotoriek na bijv. zuurstofgebrek rond de geboorte waardoor het kind moeite heeft met zuigen en slikken
  • het gevolg van andere problemen, zoals bijv. aangeboren hart- of longproblemen als broncho pulmonale dysplasie (BPD). Daardoor heeft het kind niet de kracht en energie om te zuigen. Of t.g.v. maag-/darmproblemen zoals gastro-oesophageale reflux of vernauwing van het maag-/darmkanaal, waardoor het kind veel spuugt
  • syndromen: bij een aantal syndromen komen vaak voedingsproblemen voor, zoals bij het syndroom van Down, Möbius-syndroomPrader Willi syndroom (voornamelijk in het eerste levensjaar) en het velo-cardio-faciaal syndroom

Problemen op iets oudere leeftijd (vanaf 3 maanden)

Naast bovengenoemde factoren kunnen nu ook problemen ontstaan door:

  • het stagneren van de ontwikkeling van de mondfuncties. Dit kan veroorzaakt worden door het niet rijpen van het neurologische systeem, maar ook door het niet opdoen van de nodige ervaring vanwege langdurige sondevoeding of het niet kunnen wennen aan nieuwe prikkels
  • het niet willen eten vanwege negatieve ervaringen in de eerste levensmaanden
  • (op nog latere leeftijd) factoren als voedselallergie of chronische darmontstekingen. Als je veel maag-/darmproblemen hebt, wordt je eetlust vanzelf minder. Kinderen die chronisch verstopte darmen hebben, houden op een gegeven moment op met eten, er kan gewoon niets meer bij.