Het verschil tussen jongeren met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en niet gehandicapte jongeren wordt steeds groter. Als ouder zie je de verschillen tussen je gehandicapte kind en zijn broer of zussen en buurkinderen groter worden. De kinderen zelf merken dit ook.

Ontwikkeling

Bij jullie EMB-kind in de puberleeftijd treden wel fysiologische veranderingen op, maar de verschillen tussen lengte/gewicht, sexuele ontwikkeling en vaardigheden wordt alleen maar groter. Zijn motorische en cognitieve vaardigheden groeien nauwelijks. Jullie kind met een ernstige meervoudige beperking is niet in staat zichzelf te verzorgen en blijft afhankelijk van anderen. Zijn broers en zussen gaan hun eigen weg; hun wereld is vol veranderingen en ze bereiden zich voor op een zelfstandig leven. Hun gehandicapte broer of zus blijft achter in een steeds kleinere wereld.

Wonen

Terwijl je als ouders de behoefte krijgt aan meer vrijheid, wordt het steeds moeilijker om oplossingen te vinden voor normale zaken zoals oppas of logeren. Ook over de toekomst moet nagedacht worden: waar vind je bijvoorbeeld een goede woonplek? Naarmate je EMB-kind ouder wordt, is het belangrijk dat hij/zij leert buiten het gezin te verblijven. Het is zowel voor je kind als de rest van het gezin belangrijk dat het proces van elders wonen met thuis als uitvalsbasis flexibel verloopt.

Volwassenheid en juridische aspecten

Wanneer je EMB-kind 18 wordt, gaan er allerlei juridische aspecten van ‘volwassenheid’ spelen: keuringen, uitkeringen, mentorschap en curatorschap. Voor jullie als ouders is het belangrijk je hier tijdig in te verdiepen. Je moet op alles voorbereid zijn. Vragen als ‘Wie neemt de zorg voor ons kind over als wij het niet meer aankunnen?’ en ‘Wat gebeurt er met mijn EMB-kind als wij er niet meer zijn?’ komen hierbij aan de orde. Daarom is de betrokkenheid van andere familieleden, zoals broers en zussen bij deze zaken van groot belang. De organisatie MEE kan jullie hierbij een handje helpen.