Volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) blijven van anderen afhankelijk voor hun verzorging en stimulering.

Dagopvang

Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Je kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB) wordt ouder, net als jullie. De zorg wordt zwaarder en de dagopvang kan de zorg voor jullie kind verlichten. Bij de dagopvang of dagbesteding blijven de vaardigheden van je kind gestimuleerd worden en er worden zinvolle activiteiten in werk- en recreatieve sfeer aangeboden. De dagopvang betekent wennen voor iedereen, maar uiteindelijk wordt ook dit een fijne plek waar je kind zich veilig voelt.

Ook voor EMB-volwassenen is het zinvol om leef- en woonomgeving te scheiden van werk- en recreatieve activiteiten. Door de steeds veranderende regelgeving worden de mogelijkheden hiervoor kleiner. Vervoerskosten passen bijvoorbeeld vaak niet meer in het budget.

Uithuisplaatsing

Het kan zijn dat de zorg, ondanks de dagopvang, toch te zwaar wordt voor jullie als ouders. Je ernstig meervoudig beperkte (EMB) kind kan dan bij een instelling terecht. Tegenwoordig breiden kleinschalige woonvormen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking zich uit. Jullie als ouders, maar ook instellingen, kunnen hierin zelf het initiatief nemen. Voorbeelden van bestaande kleinschalige woonvormen zijn: de Thomashuizen, Wooninitiatief Huis Fleuroja, de Wijde Mantel en Wooninitiatief Villa Spijker.