Voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) wordt de wereld maar een heel klein stukje groter, in tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten.

Zorgbehoefte en ontwikkeling

De zorgbehoefte voor je  ernstig meervoudig beperkt (EMB) groeit en zijn ontwikkeling wijkt langzaamaan steeds meer af van de standaard. Het wordt moeilijker om je kindje te plaatsen bij de reguliere opvang. Je kind kan niet naar een buurtschool. Je kunt moeilijker oppas voor hem vinden. Ook wordt met zijn allen op vakantie gaan moeilijker. Mogelijk hebben jullie woning- en vervoersaanpassingen nodig. Woningaanpassingen kunnen voor spanning zorgen. Kortom, de zorg voor je bijzondere kind kan het gezinsleven onder druk zetten.

Aanpassingen en regelingen

Als ouder van een EMB-kind moet je op zoek naar aangepaste dagopvang of aangepast onderwijs. Daarnaast word je steeds meer geconfronteerd met allerlei regelingen, zoals verzekeringen, aanpassingen, luiers, vervoermiddelen, hulpmiddelen, indicaties voor zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (PGB). Kijk voor meer informatie over wet- en regelgeving en vergoedingen bij Meervoudig ondersteund.

De wijze waarop je als ouder met je kind omgaat kan bekritiseerd worden door familieleden, hulpverleners, buurt of school. Contact met ‘lotgenoten‘ kan plezierig zijn en een steun betekenen. Maar vergeet als ouder jezelf niet naast de zorg en opvoeding van je EMB-kind en zorg voor ontspanning.