Iedereen heeft mogelijkheden; óók kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Gelukkig gaan ze tegenwoordig steeds vaker ‘gewoon’ naar school.

Vroeger ging het vooral over de beperkingen van een kind

Kinderen gingen vaak naar een speciale instelling. Daar werden ze dan verzorgd.

Tegenwoordig kijken we veel meer naar wat het kind wél kan

Elk kind heeft mogelijkheden, hoe beperkt ook. Als ouder merk je dat misschien ook steeds vaker naarmate je kind ouder wordt.

Ook kinderen met een beperking gaan naar school

Sinds 2000 hebben alle kinderen recht op onderwijs, ongeacht hun niveau of beperking. Kinderen gaan naar speciaal onderwijs, een KDC of ODC, Samen naar school klassen of  naar onderwijszorgroepen die nu het en der als pilot ontstaan. De meeste kinderen met EMB volgen onderwijs op een speciaal onderwijsinstelling die cluster 3-onderwijs aanbiedt. In steeds meer plaatsen in Nederland zijn er ook Samen Naar School Klassen. Kinderen met een meervoudige beperking worden hierbij opgevangen op een reguliere basisschool en krijgen hier onderwijs aangeboden.

Vaak kan de school helpen met het regelen van vervoer

Meld je je kind aan op school? Informeer dan eens of de school kan helpen bij het vervoer. Soms zijn er al dingen geregeld en kun je daar bij aansluiten.

Je kind gaat naar school tot het 20 is

Daarna gaat je kind naar het dagverblijf. Het dagverblijf is vooral gericht op dagbesteding voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap. Je kind kan hier vaak deelnemen aan allerlei activiteiten.