Bij de geboorte is het meestal niet direct duidelijk dat een kind een ernstige meervoudige beperking heeft. Toch zijn er uiteindelijk vaak meerdere dingen waaraan je merkt dat er iets mis is.

Soms zijn er problemen geweest tijdens de zwangerschap

Het kindje wordt te vroeg geboren, of het is veel te klein als het ter wereld komt.

In het eerste levensjaar zijn er vaak medische problemen

  • Veel kinderen met een ernstige meervoudige beperking hebben moeite met eten en drinken.
  • Ook kom je er steeds vaker achter dat je kind bepaalde ‘mijlpalen’ in de ontwikkeling mist. Dan kun je denken aan zitten, staan, kruipen en het hoofd rechtop houden.
  • Kinderen met een ernstige meervoudige beperkingen hebben vaak ook allerlei bijkomende problemen. Zoals een open gehemelte, problemen met horen of zien, en epileptische aanvallen.
  • Ook lukt het vaak niet om contact te maken met je kind.

 

Soms verloopt de ontwikkeling eerst normaal

Het lijkt dan alsof er niets aan de hand is. Je kind gaat zitten, lopen en praten. Tótdat er iets ernstig gebeurt, zoals een hersenvliesontsteking, een ongeluk of coma. Of het hoort helaas bij een syndroom, bijvoorbeeld het Rett-syndroom. Daarbij gaan kinderen langzaam achteruit in hun ontwikkeling.

 

Ook kinderen met een aangeboren stofwisselingsziekte kunnen meervoudig complex gehandicapt worden. Door de ziekte hopen zich steeds meer schadelijke stoffen op in het lichaam en de hersenen.

Soms zijn er ook geen acute medische problemen

Dan lijkt alleen de ontwikkeling vertraagd. Toch kan uiteindelijk blijken dat het kind zich wel erg langzaam ontwikkelt; nog langzamer dan een heel erg trage baby. Dan wordt er verder gezocht.