Ook mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) ontwikkelen zich op seksueel gebied. Om hen hierin te helpen, is er nu de website SeksualiteitEMB.nl.

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) ontwikkelen zich op allerlei gebieden, ook op seksueel gebied. Hun ontwikkeling verloopt anders, is vertraagd of stagneert, maar net als bij ieder ander begint de seksuele ontwikkeling bij 0 jaar. Mensen met EMB hebben recht op seksualiteit en recht op passende begeleiding om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze hebben ook recht op eigen invloed in bevrediging van hun behoeftes in iedere fase van de seksuele ontwikkeling. Dit vergroot voor hen de kwaliteit van leven.

Website seksualiteit en EMB

De website Seksualiteitemb.nl biedt praktische kennis en handvatten om de seksuele ontwikkeling en beleving van mensen met EMB onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Op de website zijn handreikingen en informatie te vinden voor begeleiders, gedragsdeskundigen, ouders en verwanten van mensen met EMB.

Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor begeleiders en ouders van mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Zij hebben dagelijks te maken met gedrag of een signaal waar al dan niet op gereageerd moet worden. Maar ook gedragsdeskundigen, therapeuten, managers en bestuurders kunnen de informatie gebruiken.