Vaak is het snel duidelijk dat er iets aan de hand is met een kind. Er volgt dan een duidelijke diagnose. Maar veel vaker is het lastig om te bepalen wat er precies aan de hand is.

Vaak volgt een lange zoektocht naar de oorzaak

Kan de arts niet direct bepalen wat er aan de hand is? Dan krijgt je kind de algemene diagnose ‘ernstige meervoudige beperking’ (EMB). Daarna volgt een zoektocht naar de definitieve diagnose, waarbij meerdere puzzelstukjes in elkaar moeten worden gepast.
Lees meer over deze zoektocht

Die zoektocht kan lang duren

De oogarts, de kinderarts, de neuroloog: vaak leidt de speurtocht naar de juiste diagnose je langs meerdere specialisten.

Een heldere diagnose helpt bij de verwerking

Als je eenmaal weet wat er precies aan de hand is, kun je beter omgaan met de ontwikkelingsproblemen van je kind. Ook helpt een diagnose bij het kiezen van de juiste behandeling. Hoe sneller er een duidelijke diagnose is, hoe sneller de behandeling kan beginnen.

Lees meer over het verwerkingsproces

Een diagnose zorgt ook voor erkenning?

Helaas werkt het vaak zo dat wanneer er een diagnose is, het bij instanties (zoals zorgverzekeraars of gemeenten) gemakkelijker wordt om iets geregeld te krijgen. Zij hebben dan een ‘label’ voor je kind, dat de bureaucratie daaromheen soms vereenvoudigt. Als die diagnose er is, is dat prettig. Blijft de diagnose toch uit, dan kan dat voor extra frustratie zorgen.

Soms blijft een diagnose uit

Een diagnose zorgt voor troost en een stuk rust. Als een diagnose uitblijft, kan dat de verwerking behoorlijk bemoeilijken. Is er voor jouw kind geen definitieve diagnose vastgesteld? Dan kun je terecht bij Platform ZON. Via dit platform vind je meer informatie en kun je in contact komen met andere ouders die in dezelfde situatie zitten.