Kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) vormen een heterogene groep.

Er zijn grote verschillen op het gebied van de handicaps, maar ook liggen de oorzaken voor een EMB uiteen. Geboortetrauma (zoals ernstig zuurstofgebrek), chromosale afwijkingen, stofwisselingsziekten, aangeboren hersenletsel, ernstige infecties tijdens of na de zwangerschap (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking), of een zwaar trauma (zoals een ernstig ongeluk) kunnen leiden tot een EMB.

Ondanks alle ontwikkelingen zijn er nog steeds kinderen waarbij zwangerschap en geboorte zonder problemen verliepen, waar geen chromosomale afwijkingen of stofwisselingsziekten te vinden zijn.

We willen benadrukken dat we bij het noemen van oorzaken niet naar volledigheid kunnen streven.