Er bestaan vele afwijkingen in de aanleg van de hersenen: afwijkingen in de bouw of stoornissen in de aanleg en embryonale ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel.

Het kán voorkomen dat CP een van de oorzaken is van ernstige meervoudige ontwikkelingsproblemen.

Datzelfde geldt voor kinderen met spina bifida.

Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. CP ontstaat voor het eerste levensjaar. CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen. Bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP. Meer informatie over CP vind je op deze website onder ‘CP’.

Spina bifida wordt niet veroorzaakt door aangeboren hersenletsel, maar is een neuraalbuis defect, dus in het centrale zenuwstelsel. Spina bifida betekent ‘gespleten wervelkolom’ en wordt ook wel ‘open rug’ genoemd. Meer informatie over spina bifida vind je op deze website onder ‘spina bifida’.