Een ernstige meervoudige beperking (EMB) is een combinatie van verschillende handicaps. Naast een ernstige lichamelijke beperking is er ook sprake van een ernstige verstandelijke beperking.

Het spectrum bij EMB-kinderen is heel breed en de ontwikkeling kan heel divers verlopen. Sommige kinderen hebben een ernstige stoornis in de hersenaanleg. Kinderen met een EMB ontwikkelen zich vaak wel, al kan het soms heel langzaam gaan. Veel van deze kinderen met een ernstige meervoudige beperking kunnen lachen, trappelen, meeleven met wat er in de kamer gebeurt, geluiden maken, kraaien, op de poes reageren, genieten van kietelspelletjes en liedjes. Of meer: vingerverven, kleien, zelf eten met de handen of in een looprek lopen.

Kinderrevalidatie en Therapeutische Peutergroepen

Vaak komen kinderen op de leeftijd tot 4 of 5 jaar in aanraking met kinderrevalidatie in bijvoorbeeld therapeutische peutergroepen (TPG). In de therapeutische peutergroepen wordt spelen en behandelen op een leuke, effectieve manier gecombineerd. Het is een behandelvorm die onnodige ontwikkelingsachterstand wil voorkomen door aandacht te besteden aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kinderen in de peuterleeftijd. TPG’s kun je vinden in revalidatiecentra en ziekenhuizen verspreid over het hele land.

Passende Kinderopvang

De laaste tijd ontstaan er mogelijkheden in de reguliere kinderopvang voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. De wens van zowel ouders als professionals is om kinderen met en zonder beperkingen met elkaar te laten opgroeien. In de link Passende Kinderopvang vertelt een ouder hoe zij voor haar kind de behandeling in een therapeutische peutergroep combineert met een vorm van passende kinderopvang.

Passend Onderwijs

Er zijn ook kinderen die motorisch (ernstig) gehandicapt zijn, maar veel begrijpen. Deze kinderen kunnen, met hulpmiddelen, begeleid worden op het speciaal onderwijs (tyltylschool, zmlk-school).

Binnen het beleid op Passend Onderwijs worden ook richtlijnen beschreven waarmee kinderen met EMB naar ‘de gewone school’ zouden moeten kunnen gaan.