Optimale zorg voor mensen met EMB

EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), hun ouders, familie en mantelzorgers. Het is in de eerste plaats onze missie om te streven naar een optimale zorg voor mensen met EMB. Daarnaast wil EMB Nederland de positie van ouders van kinderen met EMB versterken door ze in staat te stellen de regie in eigen handen te nemen en eigen keuzes te kunnen maken in de zorg voor hun kind. Als ouder weet je immers wat het beste is voor de gezondheid en het welzijn van je kind.

Wij zijn er voor EMB’ers in elke leeftijdsfase. Als jonge ouder moet je vooral een weg vinden in de wirwar van regelgeving, later gaat je kind naar school, vaak speciaal onderwijs, en daarna komen thema’s als dagbesteding en wonen aan de orde. De fase daarna is ook belangrijk, wanneer het kind met EMB inmiddels volwassen is geworden: wat doe je als je door je leeftijd niet meer goed voor je kind kunt zorgen? Elke leeftijdsgroep kent zijn eigen problematiek en daar willen wij ouders in ondersteunen.

Ondersteuning mobiliseren

Leven met een kind dat ernstig meervoudig beperkt is, doe je niet alleen. Ouders van kinderen hebben steun nodig van anderen bij de zorg van hun kind. EMB Nederland richt zich daarom ook op de zorgaanbieders, overheidsinstanties, zorgverzekeraars en de directe omgeving van het gezin, de familie, de vrienden, kortom het hele netwerk dat nodig is om gezinnen met een EMB-kind te ondersteunen bij de zorg voor hun kind.

Ervaringskennis is de basis van EMB Nederland. EMB Nederland verzamelt en gebruikt de ervaringsdeskundigheid om ouders van een kind met EMB te ondersteunen. En om op te komen voor de belangen van mensen met EMB bij zorgverleners, verzekeraars en de overheid.

Dit zijn onze speerpunten:

  • Bevorderen kwaliteit van zorg en voorzieningen
  • Bureaucratie in de zorg verminderen
  • Isolement van gezinnen met EMB doorbreken
  • Samenwerking en krachtenbundeling

Hoe we dat willen doen lees je in Beleid en strategie 2019—2021