EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking, hun ouders, familie en mantelzorgers.
Minstens één keer per jaar worden alle leden uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering om samen de koers van EMB Nederland te bepalen. De leden kiezen het bestuur, dat de grote lijnen van EMB Nederland uitzet en verantwoordelijk is voor het landelijk bureau van EMB Nederland. EMB Nederland kan niet bestaan zonder zijn vrijwilligers. Mede dankzij hen kunnen we onze belangrijkste taken uitvoeren: belangen behartigen, informeren en ontmoetingen organiseren.