Het bestuur zet de grote lijnen van EMB Nederland uit en is verantwoordelijk voor het landelijk bureau van EMB Nederland. Het bestuur bestaat uit onbezoldigde ervaringsdeskundigen.

Geert Benjamins – voorzitter

Ik zet me in als bestuurslid voor deze doelgroep, waar onze dochter Lindsay al 25 jaar toe behoort, omdat altijd anderen voor hen ‘op moeten komen’. Ik wil als bestuur een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van onze doelgroep, maar daarbij ook de belangen van ouders, broers, zussen en verwanten zeker meenemen.

Leendert van Dam – waarnemend secretaris

Marcel Snijders – penningmeester

Ik zet me in als bestuurslid, omdat het als gezondheidseconoom mijn passie is om zorg fysiek, psychologisch en financieel optimaal toegankelijk te maken en te houden voor de burger. In mijn functie als directeur zorg bij Univé had ik veel te maken met gehandicapteninstellingen. Als oprichter van Planetree Nederland was ik ook actief bij twee gehandicapteninstellingen. Inmiddels heb ik mijn handen en geest vrij om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de nieuwe vereniging.

Elke Marijnusse

Ik wil graag een bijdrage  leveren aan de beste zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. En hoe leuk is het om daarin samen met ouders en familie op te trekken.

Miranda Leeuwis – kandidaat bestuurslid