Met ingang van 1 januari 2021 is Han Mennen in dienst getreden als vaste medewerker van EMB Nederland.

 

EMB Nederland wordt ondersteund door Het Landelijk Bureau.

Jan-Hein Evers, (directeur a.i.)
Maureen Bult (projectmanager)
Corine van Rijswijk (communicatie)
Katja Ronkes Agerbeek (officemanager)
Katrin Sturhan (vrijwilligerscoördinatie)
Cor Tomassen (financiële administratie)
Marike Willems-op het Veld (projectcoördinator),
Janneke Hazelhoff (projectcoördinator)
Diana Wiegerink (projectmanager)