EMB Nederland wil mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), hun ouders, familie en mantelzorgers ondersteunen. We willen het isolement van gezinnen met EMB doorbreken.  Dat doen we door het verzamelen en verspreiden van ervaringskennis over EMB, samen te werken met professionals aan  betere zorg en aandacht voor EMB te vragen bij de politiek en de zorgverzekeraars. Het verminderen van de bureaucratie in de zorg staat bij ons hoog op de agenda. EMB Nederland heeft jouw steun daarbij hard nodig. Onze activiteiten kosten tijd en geld.

Ben jij ouder van een kind met EMB of werkzaam als professional in de zorg voor mensen met EMB? Dan ben je van harte welkom als lid van EMB Nederland! Vind jij het belangrijk dat EMB Nederland haar werk kan blijven doen? Word dan donateur van EMB Nederland . Of sponsor met je bedrijf een van onze activiteiten. Geef je liever tijd en je ervaring en talent? Help ons dan als vrijwilliger.

Steun ons!