EMB Nederland is afhankelijk van giften en donaties. Zonder jouw hulp kunnen we bijvoorbeeld de belangenbehartiging niet realiseren. Ben jij enthousiast over het werk van EMB Nederland en wil je ons steunen met een donatie?

Steun ons!

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met EMB Nederland: telefoon (030) 245 90 90, e-mail: [email protected]

Schenk met belastingvoordeel

EMB Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan EMB Nederland aftrekbaar zijn van de belastingen. Als je EMB Nederland een bedrag schenkt dat 1-10% van je belastbare inkomen bedraagt, dan is deze gift volledig aftrekbaar.

Maar ook als je minder dan 1% van je inkomen aan EMB Nederland doneert, kun je dit volledig aftrekbaar maken. Wat houdt dit in? Je doneert vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag en legt dat van tevoren vast in een schriftelijke overeenkomst. Het vaste bedrag mag wel jaarlijks met een vast percentage stijgen.

Formulier voor de schriftelijke overeenkomst (PDF)

EMB Nederland moet dit formulier ondertekenen.

Met de Schenkcalculator kun je berekenen wat je terugkrijgt van de Belastingdienst.

Erfenissen en legaten

Nadenken over een testament is nooit prettig, maar wel verstandig. Met een testament kun je zelf beslissen wat er straks gebeurt met jouw erfenis. Bijvoorbeeld als je een deel wilt nalaten aan een goed doel. Je kunt een goed doel tot een ‘erfgenaam’ maken in je testament, of een legaat nalaten: dat is meestal een vast bedrag. Een testament of legaat moet je vastleggen bij een notaris.

Kies je ervoor EMB Nederland als erfgenaam te noemen of ons een legaat na te laten, dan komt het gehele bedrag ten goede aan ons werk. EMB Nederland is namelijk een erkend goed doel, een ANBI, waardoor wij hierover geen successierechten hoeven te betalen. Wil je meer weten over nalaten aan EMB Nederland? Neem contact op over de mogelijkheden: [email protected].