Hoe meer leden EMB Nederland heeft, hoe beter professionals, politici en zorgverleners naar ons luisteren. En dus: hoe beter wij jouw belangen kunnen behartigen!
Mede door jouw lidmaatschap kunnen wij een plek creëren waar je ervaringen kunt uitwisselen met andere ouders. Het lidmaatschap van EMB Nederland levert jou bovendien aantrekkelijke, concrete voordelen op.

Meld je direct aan en vul het formulier in

Voordelen als lid van EMB Nederland

  • Belangenbehartiging bij politiek en zorgverzekeraars
  • betrouwbare en begrijpelijke informatie
  • bijeenkomsten over actuele thema’s rond EMB
  • korting op producten in de webshop
  • online marktplaats (Vraag en aanbod)
  • magazine Vieren! (2x per jaar) en EMB Nederland-nieuwsbrief (8 x per jaar)

3 soorten lidmaatschap

  • Mensen met EMB / ouders of verzorgers (€ 39 per jaar).
  • Professionals in de zorg (€ 43,00 per jaar).
  • Instellingen en organisaties (€ 61,00 per jaar).

De contributie is per kalenderjaar. Als je later in het jaar lid wordt, betaal je evenredig minder contributie.