Een kind met een ernstige meervoudige beperking heeft een grote impact op de rest van het gezin, praktisch, financieel en emotioneel. Dit zorgt voor een situatie van isolement van ouders en hun gezin; door de intensieve zorg hebben ouders weinig aandacht voor hun omgeving. Het werkt ook andersom: er is weinig herkenning en erkenning door de omgeving.

Tijdgebrek en “regelen-regelen-regelen” blijft een gegeven in een gezin met EMB. Maar je kunt als gezin wel eerder om hulp vragen aan je omgeving, formeel of informeel. Hulp durven vragen en die ook krijgen zorgt voor een besef dat je sterker staat als ouder en gezin. EMB Nederland wil het isolement doorbreken, onder meer door lotgenotencontact te organiseren en het besef te stimuleren dat je als ouder hulp mag vragen.  Door ervaring en kennis uit te wisselen, versterken ouders en andere betrokkenen elkaar in het leven met een kind met EMB. EMB Nederland organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouders (en familieleden) van kinderen en volwassenen met EMB om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.

Onze bijeenkomsten worden aangekondigd in de Agenda van deze website.