skip to Main Content

Hoe ervaren mensen met EMB geluk? Wat tovert die glimlach op hun gezicht? Wat is voor hen kwaliteit van leven? Samen het gesprek aangaan over die kwaliteit van leven van mensen met EMB is complex. Omdat niet alleen ouders daarbij betrokken zijn, maar ook de zorgverleners én de mensen met EMB zelf. Het project Klein Geluk gaat op zoek naar nieuwe vormen om dat gesprek te kunnen voeren.

Bij deze nieuwe gespreksvormen zullen zorgverleners en ouders uit hun zorgrol moeten stappen. En invulling moeten geven aan de behoefte en intentie om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de mens met EMB en ook met hem of haar te praten. Het gaat dan niet om gesprekken over medische zaken, maar over gesprekken waar iedereen in de omgeving van de persoon met EMB bij is betrokken.

Een dialoog

In het project Klein Geluk, ontwikkelen we vernieuwende gespreksvormen en spreken we de vitaliteit en creativiteit aan van zowel mensen met EMB, als hun naasten en hun zorgverleners. 
Wie ben je? Wat beweegt je? Wat betekent dagelijks geluk voor je? Zijn de centrale vragen voor een dialoog in taal en gevoel. Een dialoog die we op film zullen vastleggen en die moet leiden tot nieuwe routines.

Een film

De uitkomst van die ‘Klein Geluk’ dialogen is dus een film (ong. 10 min per persoon met EMB) die de momenten van geluk vastlegt. De film legt de focus op de positieve momenten en elementen in het dagelijks leven en laat de non-verbale reacties van de mens met EMB zien. De film leert betrokkenen hoe ze die momenten kunnen creëeren én welk aandeel ze daar zelf in hebben. Deze aanpak en wijze van verslaglegging werkt vervolgens als voorbeeld voor andere ouders en zorginstellingen.

Uitstraling

We beginnen met 10 mensen met EMB die in een zorginstelling wonen. Hun film bereikt niet alleen direct betrokkenen, zoals de gezinsleden en de dagelijks verzorgenden, maar ook naasten en zorgverleners die net wat verder af staan. Uiteindelijk is het doel van het project Klein Geluk om ook andere ouders, naasten en zorgverleners te bereiken en hen kennis te laten maken met deze andere manier van gesprekken voeren.

Samenwerking

EMB Nederland werkt in dit project Klein Geluk samen met:

  • Platform EMG. Een onafhankelijk kennisplatform.
  • Social Envoy. Zij zijn vormgevers van participatie en voeren het project uit.
  • Quality of Life Centre. Een kennispraktijk die wil bijdragen aan een mooi en waardevol leven van mensen die zijn aangewezen op intensieve zorg.
  • Zorginstellingen.
Back To Top