Ga naar hoofdinhoud

Hoe ervaren mensen met EMB geluk? Wat tovert die glimlach op hun gezicht? Wat is voor hen kwaliteit van leven? Samen het gesprek aangaan over die kwaliteit van leven van mensen met EMB is complex. Omdat niet alleen ouders daarbij betrokken zijn, maar ook de zorgverleners én de mensen met EMB zelf. Het project Klein Geluk gaat op zoek naar nieuwe vormen om dat gesprek te kunnen voeren.

Bij deze nieuwe gespreksvormen zullen zorgverleners en ouders uit hun zorgrol moeten stappen. En invulling moeten geven aan de behoefte en intentie om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de mens met EMB en ook met hem of haar te praten. Het gaat dan niet om gesprekken over medische zaken, maar over gesprekken waar iedereen in de omgeving van de persoon met EMB bij is betrokken.

Een dialoog

In het project Klein Geluk, ontwikkelen we vernieuwende gespreksvormen en spreken we de vitaliteit en creativiteit aan van zowel mensen met EMB, als hun naasten en hun zorgverleners. 
Wie ben je? Wat beweegt je? Wat betekent dagelijks geluk voor je? Zijn de centrale vragen voor een dialoog in taal en gevoel. Een dialoog die we op film zullen vastleggen en die moet leiden tot nieuwe routines.

Toolkit

De uitkomst van die ‘Klein Geluk’ dialogen is een digitale toolkit. Vanaf februari 2023 is de website Dit is klein geluk opgeleverd. Op deze website vind je manieren om Klein Geluk te ontdekken en vergroten voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun omgeving. We helpen je om op zoek te gaan naar wat nog een beetje geluk kan gebruiken. Stap uit het denken en in het doen!

Samenwerking

EMB Nederland werkt in dit project Klein Geluk samen met:

  • Social Envoy. Zij zijn vormgevers van participatie en voeren het project uit.
  • De Marius Meijboom, woonvoorziening voor mensen met (Z)EMB
  • Zorginstellingen.
Back To Top