skip to Main Content

Congres klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders

Datum26/11/2021 Tijd10:00 - 12:30

Op vrijdag 26 november 2021 organiseert EMB Nederland een inspirerend congres over het organiseren van klein geluk voor mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen, hun (wettelijk) vertegenwoordigers, ouders, broers en zussen, vrienden en persoonlijk begeleiders. Jullie ideeën over “klein geluk” staan centraal en zullen de input vormen voor het project dat EMB Nederland in 2022 verder wil uitwerken.

Voor wie

Deze uitnodiging is bedoeld voor leden en donateurs van EMB Nederland. Ook leden van KansPlus, Sien en Dit Koningskind zijn van harte welkom. Daarnaast een ieder die zich (professioneel) betrokken voelt bij dit thema.

Deelnemers worden verzocht een voorwerp bij zich te hebben dat hen gelukkig maakt – klein geluk(t)

Waar

In verband met de coronamaatregelen is besloten het congres alleen digitaal te laten plaatsvinden van studi Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor dit bijzondere congres via [email protected] of telefonisch 06-51183852. Bijzondere wensen graag vermelden. Er zijn aan dit congres geen kosten verbonden al staat het u vrij zich aan te melden als donateur van Stichting EMB Nederland

Programma van 10.00 – 12.30 uur

Plenaire start

·      Kick-off door Geert Benjamins, voorzitter EMB Nederland: introductie van het thema klein geluk, uitleg programma, voorstellen sprekers

·      Presentatie Klein geluk Marius Meijboom door Ingrid Leijen

·      Uitleg dialoog in subgroepen over klein geluk door Social Envoy.

Pauze

 

Aan de slag in subgroepen 

·      brainstormen over de betekenis van klein geluk voor jou, en de ander

·     clusteren van input

·      waar mag klein geluk nog groter worden? Hoe kan dit er uit zien, wie is daar voor nodig, etc

Pauze

Plenaire terugkoppeling vanuit ‘spoken word’ en dans!

Afsluiting

 

Binnenkort zal de link bekendgemaakt worden om aan het congres deel te nemen

Back To Top