Ga naar hoofdinhoud

Digitale bijeenkomst over medicatie bij moeilijk verstaanbaar gedrag

Datum26/01/2022 Tijd19:00 - 21:00

n 2019 is het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe een onderzoek gestart met als titel “Samen denken, samen doen”. KansPlus en Sien ondersteunen dit onderzoek en zijn vanaf de start betrokken.

Waar gaat het over?

Veel mensen met een verstandelijke beperking die moeilijk begeleidbaar gedrag hebben, krijgen medicatie om het gedrag te reguleren. Voor deze medicatie is echter niet altijd een duidelijke indicatie aanwezig. Langdurig medicatiegebruik kan echter ook schadelijke bijwerkingen hebben, dus moet er zorgvuldig mee worden omgegaan.

Om tot een juist en zorgvuldig medicatiegebruik te komen is het belangrijk dat professionals de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking en hun naasten betrekken bij de besluitvorming over het al dan niet voorschrijven of afbouwen van medicatie. Met name de medicatie die gericht is op moeilijk begeleidbaar gedrag.

Om samen te kunnen beslissen over medicatie, is het belangrijk dat we op eenzelfde manier kijken naar wat het doel van de medicatie is en wat de eventuele bijwerkingen kunnen zijn.

In de eerste fase van het onderzoek zijn de volgende vragen gesteld: Wat zijn de invalshoeken waarlangs je kijkt om te beoordelen of medicatie goed werkt en geen ongewenste bijwerkingen heeft? Hoe kun je deze invalshoeken ook gebruiken om samen te beslissen over eventuele afbouw van medicatie?

In gesprek
Op woensdag 26 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur willen we een presentatie geven van de invalshoeken waarvoor gekozen is en met naasten in gesprek gaan of deze invalshoeken ook voor hen belangrijk en hanteerbaar zijn.

De bijeenkomst wordt digitaal gehouden via Zoom. Inschrijven kan tot 20 januari via deze link. Na 20 januari ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.

Back To Top