Ga naar hoofdinhoud

Stop de uitverkoop van de (tand) zorg

Houten, 1 juli 2023

Beste lezers, Wij maken ons grote zorgen over de uitbesteding van zorgtaken aan commerciële partijen. Zoals dit nu bij de zorgaanbieder ’s Heeren Loo dreigt te gaan geschieden met de tandzorg.

Er ligt een voorgenomen besluit, dat de tandzorg overgedragen gaat worden aan een commerciële partij.

Dat is geen goed bericht. Een externe partij heeft altijd een winstoogmerk. De aandeelhouders en durfkapitalisten die hierin investeren willen rendement voor hun inzet en hebben uiteraard geen/minder boodschap aan kwaliteit van het werk. Goedkoop is de norm zodat de kosten beperkt blijven (en de zorg navenant ook). Wij vrezen dat een externe partij die winst wil maken de duur van het tandartsbezoek zo veel mogelijk zal trachten te beperken. Ook zullen ze waarschijnlijk goedkopere, pas afgestudeerde tandartsen inzetten zonder al te veel kennis en ervaring met de doelgroep.

Bovendien telt dat een tandarts-gehandicaptenzorg, zoals die op dit moment nog de tandzorg verleent samen met een deskundig team eromheen op ’s Heeren Loo, een aanvullende opleiding heeft gevolgd na de reguliere tandartsopleiding en dat deze speciaal opgeleide tandartsen niet werkzaam zijn bij de commerciële ketens. Ook telt dat ervaring/opleiding van de teams rondom de tandartsen van groot belang is. De centra voor Bijzondere Tandheelkunde hebben dit goed georganiseerd. Als ouders willen wij benadrukken dat het specialistische zorg is en dat de omgang met mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking ook kennis vraagt over hen. Het gaat anders mis in de tandartsenstoel.

De kwaliteit van de tandzorg zal er naar onze mening op achteruitgaan, met alle gevolgen van dien.

Ook vermeldenswaardig is dat de ketens doorgaans ‘de krenten uit de pap halen’ en zodra het ingewikkeld wordt, toch gaan doorsturen naar de specialistische centra waardoor daar

weer lange wachtlijsten ontstaan met onnodig leed en wellicht pijn tot gevolg.

Wij vertegenwoordigen als ouders en wettelijk vertegenwoordigers de mensen met een verstandelijke beperking. Vaak kunnen zij zich niet uiten, kunnen zij zelf niet praten en/of niet goed voor hun belangen opkomen. Daarom zijn wij daarvoor door de rechtbank aangewezen.

Wij verzetten ons er tegen dat een deel van het zorgbudget niet ten goede komt van de mensen waarvoor men een zorgverplichting heeft, maar verdwijnt (als winst) in de zakken van investeerders.

Wij vragen zorgkantoren en zorgverzekeraars alert te zijn op deze ongewenste zaken. Jullie bekostigen de zorg. Dan mag je ook verwachten dat het geld daarvoor besteed wordt waarvoor het bedoeld is.

Wij verzoeken de betrokken partijen in het besluitvormingsproces bij ’s Heeren Loo zoals de Raad van Bestuur; de Centrale en lokale cliëntenraden, de directie ; de directie van Advisium van ’s Heeren Loo en de Raad van Toezicht dringend om op hun schreden terug te keren.

Elk besluit is terug te draaien. Het belang van de cliënt moet voorop staan.

Met vriendelijke groet,

Met steun van KansPlus,

Nannie Kruissel

Namens de vereniging EMB Nederland

Geert Benjamins

Beiden ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

Voor vragen en reacties

[email protected] tel. 06-21625449

[email protected] tel 0646178770

[email protected]

[email protected]

Back To Top