Ga naar hoofdinhoud


Wat is STAP OP?

De komende drie jaar gaan we in het project STAP OP de huidige transitiezorg voor jongeren met verstandelijke beperkingen die ook lichamelijke en/of psychische gezondheidsproblemen hebben, onderzoeken en verbeteren. Het gaat om een heel diverse groep jongeren én zorgverleners. De veranderingen waar jongeren en hun ouders/verzorgers mee te maken krijgen zijn groot en vaak complex. In deze periode zijn continuïteit en kwaliteit van zorg vaak niet optimaal geborgd. Reden om de verschillende transitieroutes onder de loep te nemen en samen met alle betrokkenen te kijken naar knelpunten én mogelijke oplossingen.

Waarom? 

De nieuwe kwaliteitsstandaard Transitiezorg (2022) geeft algemene principes voor transitiezorg, maar deze zijn niet goed toepasbaar bij jongeren met verstandelijke beperkingen (VB). Deze jongeren hebben vaak meerdere aandoeningen in combinatie met milde tot (zeer) ernstige VB, wonen thuis of in woonvoorzieningen. De betrokken zorgverleners werken poliklinisch, in (academische) ziekenhuizen, gehandicaptenzorginstellingen of in revalidatiecentra. Hierdoor is de huidige zorgverlening versnipperd. Ouders hebben meer ondersteuning nodig, maar omdat een standaardaanpak voor deze groep niet werkt, is meer kennis nodig voordat passende interventies kunnen worden ingezet. Recent onderzoek dat de huidige transitiezorgpraktijk in kaart brengt ontbreekt. Omdat de doelgroep klein en heterogeen is, zijn beleidsmakers zich vaak niet bewust van deze problemen.

Doelstellingen STAP OP
1. Ervaringen van ouders en zorgverleners met de huidige transitie in kaart te brengen en goede voorbeelden van transitiezorg te beschrijven;
2. In co-creatie een handreiking transitiezorg en kerninterventies aanpassen voor specifieke doelgroepen;
3. Deze implementeren en testen in de praktijk;
4. Kennis verspreiden bewustzijn vergroten en agenda opstellen voor soepele transitie.

Aanpak
Het project is ingedeeld in drie opeenvolgende fasen: de diagnostische fase, de ontwikkelfase en de testfase. De diagnostische fase duurt een jaar en is bedoeld om de huidige transitiezorg in kaart te brengen. Op de planning staan vragenlijstonderzoek onder professionals en ouders, interviews met professionals, observaties in de praktijk en focusgroepen met ouders en jongeren. Wij starten de eerste zes maanden met het vragenlijstonderzoek onder professionals. De vragenlijst is inmiddels in concept en wordt voorgelegd aan het consortium. Bij de verspreiding vragen we zoveel mogelijk mensen om hulp, de link verspreiden we ook via sociale media, professionele en patiëntenorganisaties.

Vanaf juni gaan we ook aan de slag met de vragenlijst voor ouders en in september starten we met de overige onderzoeksactiviteiten in fase 1.

Onderzoeksteam
Dr. Jane Sattoe, projectleider 
Dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg
Dr. Sander Hilberink, lector Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed 
Danny Wellens MSc., junior onderzoeker
Elvira Grabijn, co-onderzoeker
Heidi van Heijningen-Tousain, projectmedewerker
Manorma Mangal, managementassistent

Meer weten over het onderzoek? Ga naar de projectpagina van STAP OP.

EMB Nederland maakt deel uit van de klankbordgroep van dit project

Back To Top