skip to Main Content

Belangen

De belangen van mensen met EMB en hun naasten gaan ons aan het hart. Daar maken we ons graag hard voor.

Onderzoek Ieder(in): Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten

Mensen met een beperking of chronische aandoening komen financieel in de knel door stapeling van…

Lees meer

Dit vinden wij van de nota Zorg voor de toekomst

‘De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk’, schrijft het ministerie van VWS. Om…

Lees meer

Onze zorgen rond de handreiking Kindzorg

Eind juni 2020 verscheen de concept-handreiking Kindzorg. Er ontstond veel onrust onder ouders van zorgintensieve…

Lees meer

‘Onmenselijk’, zegt EMB Nederland in de NRC over Zorgverzekeraar Nederland

Vorig jaar april, tijdens de lockdown, gaf Zorgverzekeraar Nederland (ZN) het advies aan de Zorgkantoren…

Lees meer

Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?

Wie neemt de zorg voor mijn (volwassen) kind over als ik het niet meer kan?…

Lees meer
Back To Top