Ga naar hoofdinhoud

Belangen

De belangen van mensen met EMB en hun naasten gaan ons aan het hart. Daar maken we ons graag hard voor. We zijn daarbij mede afhankelijk van uw signalen. Mocht u een onderwerp onder onze aandacht willen brengen, stuur dan een mail naar  [email protected]

Praat mee over het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Ontvang jij of je naaste zorg en ondersteuning door een zorgaanbieder? Woon je zelfstandig, in…

Lees meer

Concept-agenda ALV 24 juni 2024

Beste Leden. Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden…

Lees meer

Grote zorgen over stapeling bezuinigingen op gehandicaptenzorg

Zorgaanbieders, professionals en cliënten- en verwantenorganisaties in de gehandicaptenzorg maken zich grote zorgen over de…

Lees meer

PLATFORM EMG ZOEKT BESTUURSLEDEN

Versterk jij het bestuur van Platform EMG? Het Landelijk Platform EMG is hét onafhankelijke kennisnetwerk…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 24 juni 2024

De Algemene ledenvergadering van de Vereniging EMB Nederland zal digitaal gehouden worden op maandag 24…

Lees meer

Project Stap-op

Wat is STAP OP? De komende drie jaar gaan we in het project STAP OP…

Lees meer

Uitnodiging bijeenkomst ervaringsdeskundigen

De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) ontwikkelt een richtlijn over het thema pijn bij mensen…

Lees meer

Informatiekaarten nut en noodzaak van bewegen beschikbaar

Had ik dat maar eerder geweten! Goede informatievoorziening kan bijdragen aan een betere kwaliteit van…

Lees meer

Vinkwijzer vernieuwd, wat moet ik allemaal regelen op medisch gebied als mijn kind 18 wordt

Je kind wordt 18 jaar. Wat moet je regelen op het (para)medische vlak? Het is…

Lees meer

Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor een breed publiek toegankelijk gemaakt

Minister Helder van Langdurige Zorg heeft de Kamer in een brief bijgepraat over de voortgang…

Lees meer

Onbekendheid met Wet zorg en dwang brengt grondrechten cliënten in gevaar

  Cliënten, hun vertegenwoordigers en ook veel zorgprofessionals zijn nog steeds onvoldoende op de hoogte…

Lees meer

Oproep GebruikersNetwerk digitale inclusie: regel digitale zorg in de wet

  In een brief aan de Tweede Kamer luidt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie de noodklok…

Lees meer

ledendag Naar-Keuze 13 april; Bestedingsvrijheid PGB 2.0

Op zaterdag 13 april 2024 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag vindt plaats…

Lees meer

Doorbraak: demissionair kabinet keurt strategie voor mensen met beperking goed

Het demissionaire kabinet heeft vandaag groen licht gegeven voor de meerjarige nationale strategie voor mensen…

Lees meer

Webinar erfrecht

Opnieuw organiseren EMB Nederland, Sien, Dit Koningskind, KansPlus en 2CU een webinar over Erfrecht en…

Lees meer

Kamerbrief over stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg

Minister Helder (VWS) informeert op verzoek van lid Agema van de PVV de Tweede Kamer…

Lees meer

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 11 december 2023

Op 11 december is de (digitale) Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij een korte besluitenlijst van de…

Lees meer

Pointer over zoektocht van ouders naar woonvoorziening voor hun zorgintensieve kind

Het onderzoeksprogramma Pointer besteedt in de uitzending van 18 januari aandacht aan de problematiek die…

Lees meer

Pgb-ouderinitiatieven in de problemen vanwege te lage indexatie pgb-tarieven

De woontoeslag moet omhoog. Dat wil de Landelijke Vereniging voor Ouderinitiatieven (LVOI). Meer dan de…

Lees meer

Duidelijke conclusie Nationale Ombudsman; Digitale toegang tot de Overheid niet goed geregeld voor wettelijk vertegenwoordigers

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen…

Lees meer

Bestuurlijke afspraken Wet Zorg en Dwang

In afwachting van de herziening en inwerkingtreding aan de Wet Zorg en Dwang zijn door…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering vereniging EMB Nederland 11 december 2023

Beste Leden. Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden…

Lees meer

Maak mantelzorgers belangrijker dan regels ; teken de petitie

Stop de #regelkolder. Teken de petitie Maak mantelzorgers belangrijker dan regels. Mantelzorgers zorgen voor een…

Lees meer

Problemen met hulpmiddelen zijn nog steeds niet verholpen

Vier jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met gebruikers, gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers om de…

Lees meer

Onderzoek wijst uit: mantelzorger is onmisbaar in langdurige zorg

De langdurige zorg voor mensen met een beperking verschraalt. Er staan steeds meer mensen op…

Lees meer

Wil jij met ons meedenken over de inzet van slimme luiers thuis? Meld je dan aan voor een brainstormsessie op donderdag 23 november

Slimme luiers zijn luiers die meten hoeveel urine er in een luier zit en een…

Lees meer

Brief aan Minister van Onderwijs aanbods- en kerndoelen

In het kader van de actualisatie van de aanbods- en kerndoelen primair onderwijs heeft EMB…

Lees meer

Congres Veerkracht 17 november 2023

Het congres over Veerkracht rond EMB op vrijdag 17 november in Zwolle heeft als doel:…

Lees meer

Rechter fluit NZa terug en veegt concentratiebesluit van tafel

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)…

Lees meer

Politiek moet problemen gehandicaptenzorg snel aanpakken

Personeelswisselingen, gebrek aan passende woon- en logeerplekken, toenemende wachtlijsten en familie en naasten die de…

Lees meer

Help mee de wegwijzer emb te verbeteren

Voor mensen met hulpvraag is het vaak een hele zoektocht om ondersteuning te vinden die…

Lees meer

Deel je ervaringen met de Wet Zorg en Dwang

Op 15 augustus organiseert het Ministerie van VWS op het kantoor van IederIn in Utrecht…

Lees meer

Meldactie hulpmiddelen; laatst uitvraag

Heb je een hulpmiddel? Meld je ervaringen    Heb je in de afgelopen 12 maanden…

Lees meer

Ouders bezorgd om uitverkoop tandzorg

Stop de uitverkoop van de (tand) zorg Houten, 1 juli 2023 Beste lezers, Wij maken…

Lees meer

Bescherm het recht op goede zorg; manifest overhandigd aan Minister Helder

Bescherm het recht op goede zorg! Dat is de titel van een manifest dat door…

Lees meer

Doe mee aan het onderzoek naar de kwaliteit van de langdurige zorg

Koepelorganisatie Ieder(in) onderzoekt hoe mensen met een beperking en hun naasten de kwaliteit van de…

Lees meer

Agenda algemene ledenvergadering 20 juni 2023

Beste Leden, Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden…

Lees meer

Mensen met een ernstige handicap verdienen betere zorg; Janet en Harry zetten zelf woonvoorziening op

Janet Damstra en Harry Wiersma willen in het noorden van Nederland een kleinschalige woonvoorziening opzetten…

Lees meer

Gezocht: ouders van kinderen met een extra zorgvraag om mee te doen aan onderzoek naar veerkracht en burn-out.

Het project Ouders in Evenwicht van Academische Werkplaats Viveon onderzoekt welke factoren veerkracht en burn-out…

Lees meer

Zet alvast in uw agenda; 20 juni Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 20 juni zal de voorjaarsvergadering van de Vereniging EMB worden gehouden. De vergadering…

Lees meer

Ouders EMB kinderen vinden nauwelijks geschikte woonplek voor hun kind

Door een tekort aan personeel in zorginstellingen en een gebrek aan overzicht van beschikbare plekken…

Lees meer

Ook Dreamnight at the Zoo in Dierenpark Amersfoort; 2 juni 2023

Op vrijdag 2 juni 2023 organiseren wij van 18.00 – 21.00 uur Dreamnight at the…

Lees meer

Dreamnight at the Zoo; 9 juni 2023

Op vrijdag 9 juni ben je weer van harte welkom bij Dreamnight at the Zoo,…

Lees meer

Pgb-dienstverleners die minder dan 4 dagen per week werken mogen niet uitgesloten worden van WW

Utrecht, 30 maart 2023 Een persoonlijk dienstverlener die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald…

Lees meer

Bijeenkomst een leven lang zorgen

EMB Nederland wil van harte uitnodigen voor ons Sien-event op 19 april aanstaande. Het thema…

Lees meer

Brief aan minister Helder over gehandicaptenbeleid

Op 1 februari stond een commissievergadering met minister Helder over het gehandicaptenbeleid gepland. Ondanks dat…

Lees meer

Grote zorgen bij ouders over de groeiende medicatie tekorten

Een heleboel ouders van kinderen (18-/18+) met (Z)E(V)MB zijn echt radeloos op dit moment. Mensen…

Lees meer

ALV gaat akkoord met aansluiting bij het Kennis- en adviescentrum

Het bestuur van EMB Nederland is verheugd u te kunnen meedelen dat wij de dienstverlening…

Lees meer

Brandbrief: kom met een oplossing voor onvermijdbaar hoge energiekosten

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte hebben onvermijdbaar hoge energiekosten. Zij hebben een…

Lees meer

Jullie mogen het DigiD van je naaste gebruiken

Aan de leden van KansPlus EMB Nederland, Sien en Dit Koningskind Je  bent er ongetwijfeld…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering verplaatst van 13 naar 20 december 2022

In verband met het WK Voetbal, waarvan de eerste halve finale gespeeld wordt op dinsdag…

Lees meer

Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering 13 december 2022

Beste Leden. Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden…

Lees meer

Vooraankondiging Algemene ledenvergadering EMB Nederland

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar nog digitaal worden gehouden en wel op dinsdag 13…

Lees meer

EMB Nederland zoekt een voorzitter en een algemeen bestuurslid

Ben jij in voor een boeiende en uitdagende plek in de landelijke belangenbehartiging voor ouders,…

Lees meer

Hulpmiddelen; verbeteringen zijn maar gedeeltelijk gerealiseerd

Ieder(in) heeft samen met EMB Nederland, CP Nederland, DON, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten…

Lees meer

Energiekosten grote last voor EMB gezinnen

EMB Nederland krijgt steeds meer signalen dat de tegemoetkoming die de regering wil verstrekken teneinde…

Lees meer

EMB Congres ‘Kijk! Een frisse blik… Mijn familie & ik’ 30 november 2022

Hét congres voor professionals, ouders, verwanten en andere betrokkenen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke…

Lees meer

Na één jaar slechts 11 overheidsapps toegankelijk

Vandaag gepubliceerd onderzoek toont aan dat 11 van minstens 523 mobiele applicaties van de overheid…

Lees meer

Landelijke afspraken in de maak over hulpmiddelen bij logeren thuis

De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking die verhuizen naar…

Lees meer

Nieuwsbrieven project klein geluk

In april 2022 is het project klein geluk officieel van start gegaan Zie hier de…

Lees meer

Reactie minister op kamervragen ‘Zonder Digid lukt zorgen bijna niet!’

Als vervolg op het kranten-artikel in het NRC over toegang tot DigiD door wettelijk vertegenwoordigers…

Lees meer

Jaarverslag 2021 EMB Nederland vastgesteld

In de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2022 is door de lleden van EMB Nederland…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 23 mei 2022 (Update met link naar de vergadering)

Beste Leden. Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties.…

Lees meer

Brief aan de kamercommissie digitale zaken; Digid voor wettelijk vertegenwoordigers

Namens de samenwerkende verenigingen Sien, KansPlus, Dit Koningskind, EMB Nederland en het LFB is een…

Lees meer

Jaarverslag EMB Nederland 2021

Het bestuur van de Vereniging en Stichting EMB Nederland heeft (onder voorbehoud van goedkeuring door…

Lees meer

Gift voor Oekraine

Het bestuur van EMB Nederland is net als de meeste Nederlanders begaan met het lot…

Lees meer

Onderzoek tbv Samenwerkende Gezondheids Fondsen kwaliteit van leven programma

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) willen de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening…

Lees meer

Onderzoek naar pgb van ouders met een (ernstig) ziek kind

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat een onderzoek uitvoeren naar de financiële…

Lees meer

Hulp aan Oekraïne: urgent extra inzet nodig voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Ieder(in), waar EMB Nedeland onderdeel van uitmaakt, geeft graag gehoor aan de oproep van de…

Lees meer

Gezamenlijke reactie op wetsvoorstel 35 942 Vertegenwoordiging bij (her)indicatie voor langdurige zorg

Namens Alzheimer Nederland, KansPlus, Ieder(in), LOC Waardevolle Zorg, Sien, EMB Nederland, Verenso, NVAVG, V&VN, NVO,…

Lees meer

Actie DigiD

Al jaren strijdt EMB Nederland, inmiddels samen met KansPlus, SIEN en Dit Koningskind voor het…

Lees meer

Projectsubsidie toegekend; Klein geluk voor mensen met EMB, hun naasten en begeleiders

Klein geluk is nooit ingewikkeld Ze hult zich in simpel Toch is simpel vaak zo…

Lees meer

Tool; Wat als ik het niet meer kan?

Nieuwe wegwijzer voor antwoorden op de vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Iedereen…

Lees meer

Meldactie hulpmiddelen

Wat zijn dit jaar jouw ervaringen met hulpmiddelen? Heb je dit jaar een hulpmiddel aangevraagd,…

Lees meer

Input voor debat digitaliserende overheid 9 februari 2022

Op 9 februari voert de commissie Digitale Zaken het debat met de staatssecretaris over de…

Lees meer

Beleidsplan EMB nederland vastgesteld

In de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging EMB Nederland van 13 december jongstleden is het…

Lees meer

Inventarisatie knelpunten zorgprofiel

Meldactie: Ervaar jij knelpunten met je Zorgprofiel voor langdurige zorg? Heb je een beperking of…

Lees meer

Digitale bijeenkomst over medicatie bij moeilijk verstaanbaar gedrag; Samen denken, Samen doen

Op 26 januari 2022 organiseert KansPlus samen met onderzoeker en AVG Gerda de Kuijper een…

Lees meer

Aanvraag Wlz-indicatie kan niet zonder inzet familie

Zet bij de aanvraag van een Wlz-indicatie de familie van de cliënt niet langer buitenspel.…

Lees meer

Uitnodiging en agendastukken ALV vereniging EMB Nederland 13 december 2021

Beste Leden. Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties.…

Lees meer

videoverslag congres Klein geluk voor mensen met EMB, hun naasten en begeleiders (26 november 2021)

Op 26 november 2021 hield EMB Nederland, samen met Social envoy, een inspirerend congres met…

Lees meer

Toegangslink voor congres Klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders

Op vrijdag 26 november 2021 organiseert EMB Nederland een inspirerend congres over het organiseren van…

Lees meer

Congres Klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders gaat digitaal

In verband met de recente corona maatregelenheeft het bestuur van EMB besloten het congres op…

Lees meer

Congres klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders

Op vrijdag 26 november 2021 organiseert EMB Nederland een inspirerend congres over het organiseren van…

Lees meer

Input evaluatie Wet Zorg en Dwang

Over enige tijd zal de Wet Zorg en Dwang (WZD) worden geevalueerd. Om input te…

Lees meer

Onderzoek Ieder(in): Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten

Mensen met een beperking of chronische aandoening komen financieel in de knel door stapeling van…

Lees meer

Dit vinden wij van de nota Zorg voor de toekomst

‘De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk’, schrijft het ministerie van VWS. Om…

Lees meer

Onze zorgen rond de handreiking Kindzorg

Eind juni 2020 verscheen de concept-handreiking Kindzorg. Er ontstond veel onrust onder ouders van zorgintensieve…

Lees meer

‘Onmenselijk’, zegt EMB Nederland in de NRC over Zorgverzekeraar Nederland

Vorig jaar april, tijdens de lockdown, gaf Zorgverzekeraar Nederland (ZN) het advies aan de Zorgkantoren…

Lees meer

Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?

Wie neemt de zorg voor mijn (volwassen) kind over als ik het niet meer kan?…

Lees meer
Back To Top